Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1986№1

Azerbaijan language and literature teaching / 1986№1

05 December 2019, Thursday
158
İçindəkilər
Azərbaycan dili təliminin metodik prinsipləri haqqında
by: Ə.Əfəndizadə; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Sabir ədəbi üslubunun öyrədilməsi
by: İ.İsmayılov; pp.13
Abstract HTML | Full PDF
Etimoloji xarakterli orfoqrafik səhvlər və onların aradan qaldırılması yolları
by: A.Məmmədov, Ş.Qaralov; pp.17
Abstract HTML | Full PDF
“Kitabi –Dədə Qorqud” da tərbiyə məsələləri
by: İ.Həşimov; pp.20
Abstract HTML | Full PDF
Tərcümeyi – hal dərslərində diyarşünasılıq materiallarından istifadə
by: H.Abdullayeva; pp.24
Abstract HTML | Full PDF
X sinifdə M.Qorki yaradıcılığının öyrədilməsinə dair
by: S.Mövlayeva; pp.27
Abstract HTML | Full PDF
Məktəb təlimində sinonimlər anlayışının mahiyyəti haqqında
by: S.Əfəndiyev; pp.30
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbi-bədii materialın mənimsənilməsinə fəndaxili əlaqənin rolu
by: N.Ağayev; pp.32
Abstract HTML | Full PDF
Rus məktəbləri üçün VII sinfin “Azərbaycan dili” dərsliyi ilə işləməyə dair metodik tövsiyələr
by: N.Abdullayeva, V.Qurbanov; pp.37
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili üzrə olimpiadaların təşkili
by: Ə.Rəhimova, V.Qaraşov; pp.40
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərin kommunist tərbiyəsində mühüm vasitə
by: K.Hacıyeva, Z.Cəfərova; pp.44
Abstract HTML | Full PDF
Onomastik birləşmələr haqqında
by: A.Paşayev; pp.46
Abstract HTML | Full PDF
Görkəmli Mollanəsrəddinçilər
by: A.Rüstəmov; pp.50
Abstract HTML | Full PDF
Rus dilində türk mənşəli sözlər
by: R.Novruzov; pp.54
Abstract HTML | Full PDF
“Kəmalüddövlə məktubları”nda dini mistikanın və fanatizmin tənqidi
by: Q.Allahverdiyev, T.Kərimov; pp.60
Abstract HTML | Full PDF
Səməd Vurğunun əsərləri rus dilində
by: N.Məmmədov; pp.63
Abstract HTML | Full PDF
Sadə cümlə haqqında linqvistik məlumatların təkmilləşdirilməsinə dair
by: M.Həsənov; pp.65
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan tənqidinin geniş elmi tədqiqi
by: Ə.Əzimov; pp.69
Abstract HTML | Full PDF
 Maraqlı tədqiqat əsəri
by: Ə.Zeynalov; pp.70
Abstract HTML | Full PDF
“Qafqaz səfəri”
by: A.Qocayeva; pp.71
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen