Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 2008 №3

Azerbaijan language and literature teaching / 2008 №3

05 December 2019, Thursday
164
İçindəkilər
Azərbaycan müəllimlərinin XIII qurultayının iştirakçılarına
pp.2
Abstract HTML | Full PDF
Təhsil Nazirliyində
pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Hüseyn Cavidin məzmun dramları: yeni baxış
by: İ.Orucəli; pp.5
Abstract HTML | Full PDF
X-XI siniflər üçün Azərbaycan dili dərsliklərinin elmi xüsusiyyətləri
by: Ə.Abbasov; pp.12
Abstract HTML | Full PDF
Üzeyir Hacıbeyov və ana dilimiz
by: A.Həsənov, Ş.Mehdiyev; pp.17
Abstract HTML | Full PDF
Sufi şair Ruhi Bağdadi
by: Ş.Səlimbəyli; pp.21
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində yazıçı sənətkarlığının öyrədilməsinin əhəmiyyəti
by: S.Hüseynoğlu; pp.26
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan dili təlimin məzmunu, onun daxili əlaqə və vəhdət prinsipi baxımından təhlili
by: V.Qurbanov; pp.31
Abstract HTML | Full PDF
Leksika, frazeologiya və sözün tərkibinin mənimsədilməsində poetik-praktik çalışmaların rolu
by: E.Maqsudov; pp.35
Abstract HTML | Full PDF
Tərcümeyi-hal materiallarının tədrisində İKT-dən istifadə
by: A.Süleymanova; pp.40
Abstract HTML | Full PDF
Q.B.Zakirin təmsillərinin tədrisi
by: Y.Heyderov; pp.47
Abstract HTML | Full PDF
Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI siniflərində Azərbaycan dili fənnindən proqram materiallarının planlaşdırılması
pp.50
Abstract HTML | Full PDF
Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI siniflərində ədəbiyyat fənnindən proqram materiallarının planlaşdırılması
pp.55
Abstract HTML | Full PDF
Dilimizi gənc nəslə milli dəyər kimi öyrədək
by: O.Abbasov; pp.62
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilinin tədrisində kredit sisteminin tətbiqi
by: A.Babayev; pp.67
Abstract HTML | Full PDF
Nitq mədəniyyəti: problemlər də var
by: K.Qəribova; pp.71
Abstract HTML | Full PDF
Mənim fikrimcə
by: T.Xudaverdiyeva; pp.74
Abstract HTML | Full PDF
Görkəmli dilçi alim
by: B.Xəlilov; pp.76
Abstract HTML | Full PDF
Xarici ölkələrdə
pp.78
Abstract HTML | Full PDF
Yeni nəşrlər
pp.79
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen