Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 2014 №2

Azerbaijan language and literature teaching / 2014 №2

05 December 2019, Thursday
141
İçindəkilər
Akademik MəmmədArifin 110 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı
pp.2
Abstract HTML | Full PDF
“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalının 60 yaşı tamam olur
pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Söhrab tahirin poeziyasında azadlıq mübarizəsi
by: S.Ələsgərova; pp.6
Abstract HTML | Full PDF
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” və təlimdə milli dəyərlərdən istifadənin aktual problemləri
by: O.Abbasov; pp.12
Abstract HTML | Full PDF
Mir Cəlalın yaradıcılığı öyrədilərkən
by: H.Qasımov; pp.16
Abstract HTML | Full PDF
Yeni texnologiyaların tətbiqi həyatın tələbidir
by: T.Həsənova; pp.24
Abstract HTML | Full PDF
Tələffüz normalarını necə əsaslandırmalı?
by: N.Qulamoğlu; pp.30
Abstract HTML | Full PDF
M.Füzulinin “Əql yar olsaydı” qəzəlinin təhlili
by: V.Məmmədova; pp.35
Abstract HTML | Full PDF
Söz tərkibinin öyrədilməsi
by: Y.İsgəndərova; pp.39
Abstract HTML | Full PDF
VIII sinifdə Azərbaycan dilindən xitabın tədrisində yeni təlim üsullarının tətbiq
by: G.Abdullayeva; pp.43
Abstract HTML | Full PDF
Omonimlərin müəyyənləşdirilməsində qrammatik meyarların rolu
by: S.Abdullayeva, N.Məmmədova; pp.48
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili təlimində fəndaxili əlaqəyə istinad etməyin didaktik imkanları
by: V.Qurbanov, L.Əsədullayeva; pp.50
Abstract HTML | Full PDF
“Şah İsmayıl Xətai” mövzusunun öyrədilməsində yeni təlim metodlarından istifadə
by: O.Piriyeva; pp.55
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərin nitq mədəniyyətinin inkişafında sinifdənxaric oxunun rolu
by: G.Əsgərova; pp.61
Abstract HTML | Full PDF
İnnovativ metodların tətbiqi zamanı qrup işlərinin təşkili
by: F.Əzizova; pp.63
Abstract HTML | Full PDF
Klassik ədəbiyyatda işlənən rəmzlər və digər incəliklər barədə
by: Ə.Bədəlova; pp.67
Abstract HTML | Full PDF
Zəncan mühitinin yetirməsi olan satirik şair Əhməd Sadiqinin poetik dünyası
by: B.Mollayi; pp.71
Abstract HTML | Full PDF
Alimin yubileyi
pp.75
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbi aləmdə
pp.77
Abstract HTML | Full PDF
Xarici ölkələrdə
pp.78
Abstract HTML | Full PDF
Yeni nəşrlər
pp.79
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen