Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 2007 №1

Azerbaijan language and literature teaching / 2007 №1

05 December 2019, Thursday
167
İçindəkilər
Azərbaycanın gələcək inkişafı təhsillə bağlıdır
Full PDF | pp.2

Təhsil Nazirliyində
Full PDF | pp.3

Müəllim
Full PDF | M.Baharlı; pp.8

XX əsrin ədəbiyyatı
Full PDF | B.Nəbiyev, Ş.Salmanov; pp.12

“Kitabi- Dədə Qorqud”dakı antropomik vahidlər assosiativ münasibətlər müstəvisində
Full PDF | T.Əzizxan; pp.17

Ali məktəblərin rus qruplarında Azərbaycan dilinin tədrisi
Full PDF | S.Abbasova; pp.22

Lirik əsərlərin öyrədilməsində interaktiv təlim metodlarından istifadə
Full PDF | Q.Əmircanova; pp.28

Dil tarixi ilə bağlı məlumatların mənimsənilməsində çalışmaların rolu
Full PDF | A.Hacıyev; pp.33

Nəsimini öyrədərkən
Full PDF | M.Təkləli; pp.38

M.F.Axundovun “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah” əsərində işlənən şəxs adlarının izahı
Full PDF | E.Cəfərova; pp.40

C.Məmmədquluzadənin “ Qurbanəli bəy” hekayəsinin tədrisinə yeni yanaşma
Full PDF | T.Xəlilova; pp.47

Mənim ana dilim ( ədəbi-bədii kompozisiya)
Full PDF | N.Mirəhmədova; pp.51

Yeni qəbul proqramları: Azərbaycan dili
Full PDF | İ.Əhmədzadə, A.Məmmədov; pp.58

Suallara cavab
Full PDF | Ə.Ağayev; pp.65

Görkəmli alim və elm təşkilatçısı
Full PDF | T.Hacıyev; pp.66

“B.Vahabzadənin poetik təfəkkür mədəniyyəti təbiətcə millidir”
Full PDF | Ç.Aytmatov; pp.70

Poeziya
Full PDF | V.Səmədoğlu; pp.73

Ədəbi aləmdə
Full PDF | pp.75

Xarici ölkələrdə
Full PDF | pp.77

Yeni nəşrlər
Full PDF | pp.78
Yurdumuza bahar gəlir
Full PDF | pp.79
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen