Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 2018 №1

Azerbaijan language and literature teaching / 2018 №1

04 December 2019, Wednesday
172
İçindəkilər
Dil təlimində inteqrasiyanın pedaqoji və psixoloji əsasları
by: V.Qurbanov; pp.3-11
Abstract HTML | Full PDF

Abbas Səhhətin uşaq şeirlərində dil və üslub xüsusiyyətləri
by: R.Əliyev; pp.23-28
Abstract HTML | Full PDF

Məhəbbət dastanlarında əğyar və Cavid dramlarında üçüncü adam obrazı
by: Ç.Rzayeva; pp.29-34
Abstract HTML | Full PDF 

Öyrənək: Qədim Yunanıstanda natiqlik sənəti
by: S.Mərdanova; pp.35-43
Abstract HTML | Full PDF

Bəxtiyar Vahabzadənin "Fəryad" dramında insan idealı problemi
by: P.Soltanqızı; pp.44-47
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında elmi-nəzəri problemlər
by: Ş.Əhmədova; pp.48-57
Abstract HTML | Full PDF

Nitq etiketlərinin nitq mədəniyyətində yeri və nitqdə rolu
by: T.Vəliyeva; pp.58-63
Abstract HTML | Full PDF
Ordubad dialektinin sintaktik xüsusiyyətləri
by: Z.İsmayıl; pp.64-67
Abstract HTML | Full PDF

Nəsrəddin Tusi
by: S.İbrahimov; pp.68-79
Abstract HTML | Full PDF


Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen