95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Azerbaijan language and literature teaching / 2018 №3

Azerbaijan language and literature teaching / 2018 №3

04 dekabr 2019, Çərşənbə
7
İçindəkilər
Ədəbiyyat fənn kurikulumu: tədqiqi, təkmilləşdirilməsi
by: S.Hüseynoğlu; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Təlimdə geri qalan şagirdlərlə iş
by: S.Ələsgərova; pp.9
Abstract HTML | Full PDF
Dərsliklərdəki dinləmə mətnləri üzrə motivasiya dil təliminin ən vacib mərhələsi kimi
by: V.Qurbansoy, N.Ramizzadə; pp.14
Abstract HTML | Full PDF
Tuyuğ: janrın təşəkkülü, təkamülü və öyrədilməsi
by: Y.Babayev; pp.18
Abstract HTML | Full PDF
Sinifdənxaric oxu dərslərinin təşkili
by: S.Musadirova; pp.28 
Abstract HTML | Full PDF
Durğu işarələri və bölgülər
by: N.Qulamoğlu; pp.32
Abstract HTML | Full PDF
Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın yaradıcılığının tədrisi
by: R.Qasımov; pp.38
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilinin tədrisi – yeni pedaqoji təfəkkür
by: S.Kərimova, T.Cabbarova; pp.43
Abstract HTML | Full PDF
Bədii üslubun əsas xüsusiyyətləri
by: S.Nəcəfova; pp.55
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan və digər türk xalqları folklorunda tapmacaların variantlılıq məsələləri
by: Ç.Rzayeva; pp.60
Abstract HTML | Full PDF
“Kitabi-Dədə Qorqud”da xanımlar
by: R.Rzayeva; pp.68
Abstract HTML | Full PDF
“Salur Qazanın evinin yağmalanması boyu”nun məzmunu üzərində iş
by: İ.Verdiyev;  pp.73
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.