Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1989 №4

Azerbaijan language and literature teaching / 1989 №4

04 December 2019, Wednesday
157
​​​​İçindəkilər
Ana dilimiz ən qüvvətli sərvətimizdir
pp.3
Abstract HTML | Full PDF
İsimi birləşmələrin bir tipi haqqında
by: S.Vəliyyev,İ.Hacıyev; pp.8
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətlərinin inkişaf xüsusiyyətlərinə dair
by: K.Kərimov; pp.10
Abstract HTML | Full PDF
Oxucu konfransı:müzakirə və disput
by: Ə.Bədəlova; pp.14
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili dərsərində rus  dili ilə imkanlarından istifadəyə dair
by: E.Makudov; pp.18
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili dəslərində şagirdlərin peşəseçməyə necə istiqamətləndirirəm
by: X.İbrahimov; pp.20
Abstract HTML | Full PDF
Xüsusiləşmələrin tədrsi haqqında
by: X.Hüseynov; pp.23
Abstract HTML | Full PDF
Bizə nədən yazırlar,necə yazırlar
pp.25
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilindən sinifdənxaric işlər haqqında
by: S.Abbasov; pp.28
Abstract HTML | Full PDF
Müstəqil mütəailə vərdişlərinin aşılanmasında məktəb kitabxanasının rolu
by: A.Mahmudov; pp.32
Abstract HTML | Full PDF
B.Baharzadənin əsərlərinin sinifdənxaric tədbilər vasitəsilə öyrədilməsi
by: T.Həsənli; pp.35
Abstract HTML | Full PDF
Sinifdənxaric məşğələlərdə şagirdlərin estetik tərbiyəsi
by: N.Rüstəmova; pp.38
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat tədrisinin vacib problemləri
by: B.Bağırov.,Z.Əliyeva; pp.40
Abstract HTML | Full PDF
Durğu işarələri probleminə dair
by: B.Əhmədov; pp.48
Abstract HTML | Full PDF
Sintaksisdən məktəb kursunun bəzi məsələlərinə dair
by: M.Həsənov; pp.53
Abstract HTML | Full PDF
Məcmuənin birinci nömrəsi (1989) haqqında düşüncələrim
by: N.Abdullayev; pp.56
Abstract HTML | Full PDF
Açıq məktuba cavabım
pp.58
Abstract HTML | Full PDF
İstedadlı tənqidçi qüdrətli ədəbiyyatşünas
by: A.Əliyev; pp.61
Abstract HTML | Full PDF
Doğma-əziz  xatirələr
by: Z.Hüseynova; pp.64
Abstract HTML | Full PDF
Mirzə Kazım bəyin pedaqoji fəaliyyətinə dair
by: N.Seyidzadə; pp.69
Abstract HTML | Full PDF
Şərəfli həyat yolu
by: N. Nəzrirov; pp.72
Abstract HTML | Full PDF
Dilçiliyə dair dərslik
by: M.Səfərov; pp.74
Abstract HTML | Full PDF
Bir vəsait haqqında
by: V.Qurbaov, B.Abbasov; pp.75
Abstract HTML | Full PDF
Tədqiqatların tədqiqi
by: Ş.Hüseynov, M.Qurbanova; pp.77
Abstract HTML | Full PDF
1989-cu ildə "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisiməcmuəsində dərc olunmuş materialların siyahısı
pp.89
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen