95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1973 №3

Azerbaijan language and literature teaching / 1973 №3

04 dekabr 2019, Çərşənbə
7
İçindəkilər
Bəşəri ideyalar carçısı
by: Z.Əkbərov; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin üslubi vərdişlərini inkişaf etdirməyə dair
by: A.Abdullayev; pp.9
Abstract HTML | Full PDF
IV sinfin “Azərbaycan dili” dərsliyində orfoepiya məsələləri
by: H.Abdullayev; pp.17
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində çətin sözlərin mənasını izah etmək yolları haqqında
by: F.Ələkbərov; pp.24
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərin rabitəli nitqindəki xarakterik üslub səhvləri və onların aradan qaldırılması yolları
by: Ə.Kəlbəliyev; pp.30
Abstract HTML | Full PDF
Qeyri-məhsuldar şəkilçilər və onların öyrədilməsi yolları
by: M.Abdullayev; pp.38
Abstract HTML | Full PDF
C.Cabbarlı pyeslərində kalambur, bunların semantik təhlili
by: H.Abbasova; pp.46
Abstract HTML | Full PDF
Bədii əsərlərin dilinin öyrənmək sistemi və prinsipləri
by: D.Məmmədov; pp.54
Abstract HTML | Full PDF
IV-VII siniflərdə nəsr dilinin öyrədilməsi
by: B.Muradov; pp.62
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində televiziya verlişlərindən istifadə
by: N.Orucəliyev; pp.70
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində təkrar zamanı ədəbi ənənələrin öyrədilməsi yolları
by: N.Əliyev; pp.77
Abstract HTML | Full PDF
Orta məktəbdə süjetli şeirlərin tədrisinə dair
by: H.Qasımov; pp.84
Abstract HTML | Full PDF
Bu kitabları oxuyun
pp.91
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.