95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1973 №1

Azerbaijan language and literature teaching / 1973 №1

04 dekabr 2019, Çərşənbə
7
İçindəkilər
Azərbaycan dili tədrisinin keyfiyyətini daha da yaxşılaşdıraq
by: A.Abdullayev; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Linqafondan istifadə edilməsi
by: H.Həsənzadə, Ə.Ağayev; pp.12
Abstract HTML | Full PDF
Qrammatika tədrisində texniki vasitələrdən istifadə
by: İ.Cəfərov; pp.19
Abstract HTML | Full PDF
Zərfin məna növlərinin tədrisi
by: İ.O.Bayramov; pp.29
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərin nitq mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün üslubi çalışmaların aparılması təcrübəsindən
by: T.Pirimova; pp.37
Abstract HTML | Full PDF
Rus məktəblərində şagirdlərin Azərbaycan dilindən lüğət ehtiyatını zənginləşdirmək təcrübəsindən
by: M.Əskərov; pp.43
Abstract HTML | Full PDF
Dialektizmə və orfoepiya qaydalarının pozulmasına qarşı mübarizə
by: K.Salamov; pp.48
Abstract HTML | Full PDF
Adlıq cümlələrin üslubi imkanları
by: Q.İ.Məşədiyev; pp.53
Abstract HTML | Full PDF
V–VIII siniflərdə Azərbaycan dilindən sinifdənkənar işləri təşkili və aparılması təcrübəsindən
by: M.Y.Kazımov; pp.56
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi anlayışları şagirdlərin ədəbi biliklərinin əsaslarıdır
by: Ş.Mikayılov; pp.63
Abstract HTML | Full PDF
X sinfin “Ədəbiyyat” dərsliyi haqqında qeydlər
by: D.Məmmədov; pp.69
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbi-bədii yazılar haqqında
by: N.Günəşli; pp.74
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində şagirdlərin yaradılıq qabiliyyətini necə inkişaf etdirirəm
by: K.Məhərrəmov; pp.78
Abstract HTML | Full PDF
Bayatı janrının sənətkarlıq xüsusiyyətlərini şagirdlərə necə başa salıram
by: Güloğlan Məmmədov; pp.83
Abstract HTML | Full PDF
IX sinifdə C.Ə.Şirvaninin “Guş qıl” müxəmməsinin tədrisi təcrübəsindən
by: A.Nuriyev; pp.88
Abstract HTML | Full PDF
VIII–X siniflərdə inşa yazıları necə aparıram
by: C.Məmmədov; pp.91
Abstract HTML | Full PDF
Suallarınıza cavab veririk
by: Ə.Əfəndizadə; pp.98
Abstract HTML | Full PDF
Bu kitabları oxuyun
pp.103
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.