95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1989 №2

Azerbaijan language and literature teaching / 1989 №2

04 dekabr 2019, Çərşənbə
7
İçindəkilər
Nitqimizin ifadəlik və ahəngdarlıq imkanları
by: Ə.Rəhimova; pp.3
Abstract HTML | Full PDF 
S.Vurğunun siyasi lirikasına dair sistemli biliklərin verilməsi
by: T. Rzayev; pp.8
Abstract HTML | Full PDF 
M.Ə.Sabirin "Səbr eylə!" satirasının tədrisinə dair
by: O.Piriyeva; pp.12
Abstract HTML | Full PDF 
Rabitəli nitqin inkişafı üzrə işlərin bəzi məsələlərinə dair
by: N.Hümmətov; pp.14
Abstract HTML | Full PDF 
Azərbaycan dilində parselyasiya hadisəsi
by: İ.Kazımov; pp.17
Abstract HTML | Full PDF 
Muğan" poemasının bədii dilinin təhlili
by: T.Orucov; pp.19
Abstract HTML | Full PDF 
Ədəbiyyatın tədrisi və ekoloji tərbiyə
by: S.Qəniyyev; pp.23
Abstract HTML | Full PDF 
Antonim feillər üzərində işin səmərəli təşkili yolları
by: B.Aslanov; pp.26
Abstract HTML | Full PDF 
Təlim-tərbiyə posesində sərrast ifadələrdən istifadəyə dair
by: Y.Yüsifov; pp.30
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyatın tədrisində yuxarı sinif şagirdlərini ailə həyatına hazırlamaq imkan
by: M.Sadıqov; pp.33
Abstract HTML | Full PDF
Lirik silsilənin tədrisi məsələləri
by: Ə.Əzimov; pp.37
Abstract HTML | Full PDF
Məktub-inşalar haqqında
by: Q.Hsənov; pp.39
Abstract HTML | Full PDF

Aşiq şeirlərində zərb-məsəllərdən və atalar sözlərində istifadə
by: Q.Vəkilov; pp.41
Abstract HTML | Full PDF
Məktəbimizdə bahar bayramı
by: Ş.Nəsibov; pp.42
Abstract HTML | Full PDF
Bədii dildə jaronlar və onların rolu
by: Ə.Əliyev; pp.45
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilinin öyrdilməsində intensive təlim metodlarından istifadəyə dair
by: R.Məmmədzadə; pp.48
Abstract HTML | Full PDF
Müasir yazılı ədəbiyyatımızda Dədə Qorqudmotivləri 
by: Ş.Məmmədov; pp.50
Abstract HTML | Full PDF
VI sinifdə Azərbaycan dilihndən proqram materiallarının planlaşdırılması və qısa metodik göstərişlər
pp.55
Abstract HTML | Full PDF
Suallara cavab
by: Ə.Əfəndizadə; pp.60
Abstract HTML | Full PDF
Zəlzələ
by: N.Gəncəli; pp.65
Abstract HTML | Full PDF
Belə əsərlərə ehtiyac var
by: E.Hacıyev, M.Cəfərov; pp.71
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.