95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1973 №4

Azerbaijan language and literature teaching / 1973 №4

04 dekabr 2019, Çərşənbə
6
İçindəkilər
Bir-biri ilə qarışıq salınan qrammatik məfhumlar və onların mənimsənilməsi yolları
by: Ə.Fərəcov; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Axşam məktəbi şagirdlərinin yazılı nitqində olan sintaktik qüsurlar və onların islahı yolları
by: İ.Əliyev; pp.16
Abstract HTML | Full PDF
Dilçiliyin başqa şöbələri ilə üslubiyyatın əlaqəsi və fərqli cəhətləri
by: K.Əliyev; pp.22
Abstract HTML | Full PDF
Vasitəli və vasitəsiz nitqin üslubi imkanları
by: Ş.B.Yusifli; pp.27
Abstract HTML | Full PDF
V sinifdə düzəltmə fellərin tədrisinə dair
by: Q.Talıbov; pp.33
Abstract HTML | Full PDF
Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözlərin qrammatikadan alınmış biliklərlə əlaqələndirilməsi
by: İ.Cəfərov; pp.37
Abstract HTML | Full PDF

Keçmiş biliklə yeni biliyin əlaqələndirilməsi
by: H.Nəsirov; pp.45
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində şagirdlərin şifahi nitqini inkişaf etdirmək haqqında
by: C.Əhmədov; pp.50
Abstract HTML | Full PDF
Ə.Haqverdiyev “Dağılan tifaq” faciəsinin tədrisinə dair
by: T.Rzayev; pp.59
Abstract HTML | Full PDF
Fakültativ məşğələlər vasitəsilə V.İ.Lenin obrazının öyrədilməsi
by: Rəfiqə Mustafayeva; pp.69
Abstract HTML | Full PDF

Bədii yaradıcılıq metodu və ədəbi cərəyanların öyrədilməsində müqayisədən istifadə
by: Ş.A.Mikayılov; pp.75
Abstract HTML | Full PDF
Sarı Aşıq
by: S.Rüstəmov; pp.80
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsi təcrübəsindən
by: N.Günəşli; pp.90
Abstract HTML | Full PDF
Suallarınıza cavab veririk
by: Ə.Əfəndizadə; pp.94
Abstract HTML | Full PDF
Bu kitabları oxuyun
pp.102
Abstract HTML | Full PDF
“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” məcmuəsində 1973-cü ildə dərc olunmuş məqalə və materiallar
pp.110
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.