95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1989 №1

Azerbaijan language and literature teaching / 1989 №1

04 dekabr 2019, Çərşənbə
6
İçindəkilər
"O","bu "və vergül
by: Əfəndizadə  Ə; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Söz birləşmələri tədrisinin linqivistik əsaslarına dair
by: Qurbanov.V; pp.7
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbi əsərlərin öyrədilməsində təhlil prinsiplərinin nəzərə alınması haqqında
by: Əhmədov.N; pp.11
Abstract HTML | Full PDF
İnsanın xarici görnüşünün təsviri üzrə bacarıqların formalaşdırılmasına dair
by: Həsənov.F; pp.15
Abstract HTML | Full PDF
Mübtəda budaq cümləli tabeli müəkkəb cümlə və onun tədrisi məsələlərinə dair
by: Mikayılov.K; pp.19
Abstract HTML | Full PDF
Fikirlər haçalananda
by: Abdullayeva.H; pp.21
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyatdan şagird elmi cəmiyyəti
by: Bədəlova.Ə; pp.24
Abstract HTML | Full PDF
Nizaminin əsərlərinin tədrisi və şagirdlərin mənəvi tərbiyyəsi
by: Rüsəmova.S; pp.26
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat tədrisində ekran vasitələrindən istifadənin bəzi məsələləri
by: Qocayev.S; pp.30
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərsərində xalqlar dostluğu
by: İsayev.Ə; pp.33
Abstract HTML | Full PDF
Dərsdə sxemlərdən istifadə şagirdlərin idrak fəaliyyətini qüvvətləndirməyin vasitələrindən biri kimi
by: Abdullayeva.H; pp.36
Abstract HTML | Full PDF
Dilin təmizliyi qayğı tələb edir
by: Ağayeva.N; pp.39
Abstract HTML | Full PDF
Rus məktəblərində Azərbaycan dili həftəsinin təşkili təcrübəsindən
by: Məmmədova.A; pp.41
Abstract HTML | Full PDF
Feil formalarının tədrisinə dair
by: Hüseynov.S; pp.42
Abstract HTML | Full PDF
Sinonim frazeoloji birləşmələr
by: Əliyeva.Ç; pp.46
Abstract HTML | Full PDF
Yazıçı və müəllim Mir Cəlal Paşayev
by: Vəkilova.D; pp.48
Abstract HTML | Full PDF
Böyük vətn müharibəsi illərində ədəbiyyatımızda uşaq surətlərinin təsviri
by: Tahirli.Z; pp.51
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan toponimlərin geniş yayılmış paralelləri haqqında
by: Novruzov.R; pp.54
Abstract HTML | Full PDF
Müəllim ömrünün uğurları
by: Xəlilova.E; pp.57
Abstract HTML | Full PDF
Bizim Fəridə müəllimə
by: Qallacova.F; pp.60
Abstract HTML | Full PDF
Seyid Əzim Şirvani haqqında iki kitab
by: İbayev.A; pp.62
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili morfologiyasının tədqiqi
by: Hüseynov.Ş; pp.64
Abstract HTML | Full PDF
Gülüş fırtına qopardı
by: Əliyev.A; pp.66
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilinin əksi əlifbasını öyrənənlərə kömək
by: Rüstəmova.T; pp.68
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.