95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1972 №4

Azerbaijan language and literature teaching / 1972 №4

04 dekabr 2019, Çərşənbə
7
İçindəkilər
Xalqlar dostluğunun alovlu tərənnümçüsü
pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Rus məktəblərində Azərbaycan dili dərslərində təlim prosesinin fərdiləşdirilməsi
by: M.Məmmədov; pp.12
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili dərslərində şəkillərdən istifadə
by: M.İsmayılzadə; pp.16
Abstract HTML | Full PDF
Axşam məktəblərində şagirdlərin yazılı nitqinin inkişaf etdirilməsi yolları
by: İ.Əliyev; pp.22
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili dərslərində ədəbi-bədii mətnlərdən istifadə yolları
by: T.Cəfərov; pp.29
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat tədrisi müasir vəzifələr qarşısında
by: C.Əhmədov; pp.36
Abstract HTML | Full PDF
V sinifdə ədəbiyyat dərsləri
by: A.Babayev; pp.46
Abstract HTML | Full PDF
V sinifdə M.İbrahimovun “Pəri xala və Lenin” hekayəsinin tədrisi haqqında
by: Rəfiqə Mustafayeva; pp.56
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərinin spesifik xüsusiyyətləri haqqında
by: B.Muradov; pp.63
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində sadəlik və təvazökarlıq tərbiyəsinin aparılması təcrübəsindən
by: A.Hacıyev; pp.69
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində ekran vasitələrindən istifadə etməyə dair
by: N.Orucəliyev; pp.75
Abstract HTML | Full PDF
M.Müşfiqin poemalarının fakültətiv məşğələlərdə öyrədilməsi təcrübəsindən
by: X.Məmmədov; pp.84
Abstract HTML | Full PDF
Suallara cavab
by: Ə.Əfəndizadə; pp.94
Abstract HTML | Full PDF

Bu kitabları oxuyun
pp.99
Abstract HTML | Full PDF
“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” məcmuəsinin 1972-1973-cü dərs ili üçün dərc olunacaq materialların təxmini planı
pp.108
Abstract HTML | Full PDF
“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” məcmuəsində 1972-ci ildə dərc olunmuş materiallar
pp.110
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.