95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1972 №3

Azerbaijan language and literature teaching / 1972 №3

04 dekabr 2019, Çərşənbə
9
İçindəkilər
XXIV qurultay və ədəbiyyatın öyrədilməsi
by: Məmməd Arif Dadaşzadə; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Nitq inkişafı məşğələlərində intonasiya üzrə görüləcək işlər haqqında
by: N.Abdullayev; pp.9
Abstract HTML | Full PDF
Dialekt şəraiti və müəllim
by: K.Salamov; pp.18
Abstract HTML | Full PDF
IV sinifdə intonasiya üzrə işin aparılması imkanları və yollar
by: N.Əhmədov; pp.22
Abstract HTML | Full PDF
Müqayisə üsulundan necə istifadə edirəm
by: H.Rzayeva; pp.29
Abstract HTML | Full PDF
Rus məktəbinin Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin nitq vərdişlərini artırmaqda vizual və akustik vasitələrin rolu
by: A.Babayeva; pp.34
Abstract HTML | Full PDF
V sinifdə ədəbiyyatdan proqram materiallarının bölgüsü və planlaşdırılması
by: A.Babayev; pp.42
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərinin effektliliyini artırmaq haqqında
by: D.Məmmədov; pp.43
Abstract HTML | Full PDF
IX sinifdə M.Ə.Sabirin yaradıcılığı və “Beynəlmiləl” şeirinin tədrisi
by: S.Zeynalova; pp.59
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı dərslərində texniki vasitələrdən istifadə etmək təcrübəsindən
by: Ə.Şəfiyev; pp.68
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində ideya tərbiyəsi təcrübəsindən
by: C.Məmmədov; pp.76
Abstract HTML | Full PDF
V-VIII siniflərdə bədii ədəbiyyatdan sinifdənxaric işin təşkili
by: N.Günəşli; pp.83
Abstract HTML | Full PDF
Suallara cavab
by: Ə.Əfəndizadə; pp.91
Abstract HTML | Full PDF
Bu kitabları oxuyun
pp.96
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.