95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1972 №2

Azerbaijan language and literature teaching / 1972 №2

04 dekabr 2019, Çərşənbə
7
İçindəkilər
Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi kolleksiyasının qərarı
pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Ümumxalq bayramı qarşısında
pp.17
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili tədrisinin problem məsələləri haqqında
by: A.Abdullayev; pp.24
Abstract HTML | Full PDF
Əyləncəli qrammatikaya dair çalışmaların aparılması haqqında
by: H.Hüseynov; pp.37
Abstract HTML | Full PDF
IV sinifdə fonetikadan yeni biliyin müstəqil mənimsədilməsinə dair
by: S.Vahidov; pp.42
Abstract HTML | Full PDF
Bəzi sözdüzəldici və sözdəyişdirici omonim şəkilçilərin müqayisəli tədrisi
by: B.Aslanov; pp.51
Abstract HTML | Full PDF
Qrammatikanın tədrisində müqayisədən istifadə
by: M.Həsənov, Y.Əfəndiyev; pp.55
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində problemli təlim
by: N.Q.Nemətov; pp.62
Abstract HTML | Full PDF
“Əsli və Kərəm” dastanının tədrisinə dair
by: T.Salehov; pp.69
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərin bədii təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi yollar
by: R.Məmmədov; pp.75
Abstract HTML | Full PDF
Səhnə əsərlərinin janr xüsusiyyətlərinin öyrədilməsinə dair
by: M.Seyidov; pp.81
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərdə sinifdənkənar mütaliəyə maraq tərbiyə etmək təcrübəsindən
by: N.Günəşli; pp.87
Abstract HTML | Full PDF
Görkəmli alim və ədəbiyyat metodisti
by: B.Bağırov; pp.93
Abstract HTML | Full PDF
Suallara cavab
by: Ə.Əfəndizadə; pp.96
Abstract HTML | Full PDF
Uşaq kitabları
by: Ə.Rəcəbov; pp.100
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.