Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching /2000 № 2

Azerbaijan language and literature teaching /2000 № 2

03 December 2019, Tuesday
153
İçindəkilər

"Kitabi - Dədə Qorqud"un tədrisi
by: M.Mərdanov; pp.2
Abstract HTML | Full PDF
"Kitabi - Dədə Qorqud"un bədii dili
by: T.Hacıyev; pp.6
Abstract HTML | Full PDF
"Elimizin söz qalası, dilimizin qız qalqası"
by: A.Hacıyev; pp.10
Abstract HTML | Full PDF
Məhəmməd Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasının tədrisi
by: B.Muradov; pp.15
Abstract HTML | Full PDF
Sintaktik təhlilində bəzi məqamlar
by: A.Məmmədov; pp.19
Abstract HTML | Full PDF
Qazi Bürhanəddin yaradıcılığının tədrisi
by: B.Həsənli; pp.23
Abstract HTML | Full PDF
Əruz ölçülü şerlərin tədrisində yazıçı sənətkarlarlığının öyrədilməsi
by: S.Hüseynoğlu; pp.29
Abstract HTML | Full PDF
İlyas Əfəndiyevin "Xurşudbanu Natəvan" dramının tədrisi haqqında
by: B.Məmmədov; pp.33
Abstract HTML | Full PDF
Nəsr əsərlərini neçə tədris edirəm
by: S.Ələskərqızı; pp.36
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində hümanizm tərbiyəsi
by: G.Məhərrəmli; pp.39
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində yazı işlərinin aparılması haqqında
by: Ə.İsgəndərov; pp.43
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində hərbi terminlər
by: İ.Qasımov; pp.44
Abstract HTML | Full PDF
"Sənin də Şəhriyarın tək bu tayda bir balan vardır"
by: İ.Nəzərov; pp.47
Abstract HTML | Full PDF
Yüz il də ölümdür
by: H.Qasımov; pp.50
Abstract HTML | Full PDF
Orta ümumtəhsil məktəblərinin V – XI siniflərində ədəbiyyatdan proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması
by: Ş.Mikayılov, A.Bəkirova; pp.60
Abstract HTML | Full PDF
Təlim rus dilində olan məktəblərin VIII sinifi üçün Azərbaycan dilindən proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması
by: C.Əliyeva,S.Abbasova; pp.68
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen