Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching /2000 №1

Azerbaijan language and literature teaching /2000 №1

03 December 2019, Tuesday
168
İçindəkilər

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti dövründə dil,məktəb və tədris problemləri
by: Y.Seyidov; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Xalq eposunda islami dəyərlərin təcəssümü
by: Hacı Bayraməli Aslanov; pp.10
Abstract HTML | Full PDF
"Kitabi-Dədə Qorqud"türk xalqlarının milli-mənəvi birliyinin təcəssümüdür
by: F.Əliyev,T.Quliyev; pp.14
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində bədii sənətkarlıq məsələlərinin öyrədilməsi
by: S.Hüseynoğlu; pp.16
Abstract HTML | Full PDF
"İblis"mənzum faciəsi və onun tədrisi
by: İskəndər Orucəlili; pp.20
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində təlim metodlarından istifadə təcrübəsindən
by: A.Xəliliova; pp.25
Abstract HTML | Full PDF
Söz yaradıcılılığı ilə bağlı orforqrafik səhvlərin aradan qaldırılması zamanı şagirdlərdə müstəqillik vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi
by: M.Abdullayev; pp.28
Abstract HTML | Full PDF
"Nadir şah" faciəsinin tədrisində vətənpərvərlik tərbiyəsi
by: İ.Nəbiyeva; pp.31
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan dili təlim məzmununa dair üç məsələ barədə
by: Ə.Abbasov; pp.34
Abstract HTML | Full PDF
Vətənpərvərlik tərbiyəsində ədəbiyyatın rolu
by: Ə.Rəhimova; pp.37
Abstract HTML | Full PDF
Dərslərdə təlimin texniki vasitələrindən istifadə
by: S.Qocayev; pp.40
Abstract HTML | Full PDF
Zərf,zərflik və zərflik budaq cümləsi
by: F.Bağırova; pp.42
Abstract HTML | Full PDF
Yeni pedaqoji təfəkkürün inkişafına dair mülahizələr
by: R.Xəlilova; pp.44
Abstract HTML | Full PDF
Şifahi xalq yaradıcılığı nümunələri nitq inkişafının vasitəsi kimi
by: E.İsmayılova; pp.47
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbi tələffüz vərdişlərinin aşılanmasına dair
by: B.Qurbanov,O.Həsənov; pp.49
Abstract HTML | Full PDF
Proqramda edilmiş bir "düzəlişbarədə
by: Ə.Bədəlova; pp.53
Abstract HTML | Full PDF

Böyük sənətkarın irsinin müasirlik baxımından təhlili
by: B.Həsənli; pp.57
Abstract HTML | Full PDF
İctimai-siyasi məzmunlu şeirlərin tədrisinin didaktik əsasları
by: İ.Pənahov; pp.63
Abstract HTML | Full PDF
Orta ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifərində ədəbiyyatdan proqram materillarının təxmini planlaşdırılması
by: Ş.Mikayılov,A.Bəkirova; pp.65
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen