Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1965 №4

Azerbaijan language and literature teaching / 1965 №4

03 December 2019, Tuesday
136
İçindəkilər
Müəllimin nitq mədəniyyəti haqqında
by: A.Abdullayev; pp.3
Abstract HTML | Full PDF

İbtidai məktəbin I-III siniflərində “Qoşasəsli sözlərin” tədrisinə dair
by: Ə.Məmmədov; pp.18
Abstract HTML | Full PDF
Təlim əməyinin mühüm sənədi
by: N.Günəşli; pp.24
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan dilində inşa yazılarda şagird müstəqilliyini və müşahidə qabiliyyətini inkişaf etdirməyə dair
by: N.Hümmətov; pp.30
Abstract HTML | Full PDF
V sinifdə fonetika bəhsini dialekt şəraitində necə tədris edirəm
by: S.Əhmədov; pp.37
Abstract HTML | Full PDF
Məktəb qrammatikası fənninin nəzəri əsaslarının məntiqlə olan əlaqəsinə dair
by: R.Əsədov; pp.51
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilində yarımçıq cümlələrin bəzi tipləri haqqında
by: F.Ağayeva; pp.61
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərin nitqinin inkişafında bədii parçaların əzbərlənməsinin əhəmiyyəti
by: H.Rəsulov; pp.72
Abstract HTML | Full PDF
Mən ədəbiyyatı şagirdlərə necə sevdirirəm
by: R.Mustafayeva; pp.80
Abstract HTML | Full PDF
İnşa yazılarda qarşıya çıxan çətinliklər və bunların aradan qaldırılması yolları haqqında
by: Y.Yaqubov; pp.85
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində gözəllik hissini necə inkişaf etdirirəm
by: D.Məmmədov; pp.93
Abstract HTML | Full PDF
Lirik əsərlərin tədrisi təcrübəsindən
by: Ə.İbrahimov; pp.100
Abstract HTML | Full PDF
Sərbəst mövzularda yazılan inşalar haqqında
by: Z.Əliyeva; pp.104
Abstract HTML | Full PDF
Bu kitabları oxumağı məsləhət bilirik
pp.112
Abstract HTML | Full PDF
1965-ci ildə “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” məcmuəsində dərc olunmuş məqalə və materiallar
pp.121
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen