Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1981 №4

Azerbaijan language and literature teaching / 1981 №4

03 December 2019, Tuesday
152
İçindəkilər

Nizami yaradıcılığında mənəvi yüksəlişə çağırış motivləri
by: Z.Əkbərov; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
X sinifdə H.Cavid yaradıcılığının tədrisi
by: T.Rzayev; pp.13
Abstract HTML | Full PDF
Realist sənətkar,görkəmli ictimai xadim
by: A.Babayev; pp.21
Abstract HTML | Full PDF
Təlim  metodlarının təkminləşdirilməsinə dair
by: B.Əhmədov; pp.27
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili dərslərində bilik, bacarıq və vərdişlərin aşılanmasında  alqoritimlərdən istifadə
by: R.Həsənova; pp.34
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili dəslərində frazeoloji birləşmələr üzərində işin aparılması təcrübəsindən
by: C.Əliyeva; pp.40
Abstract HTML | Full PDF
Düzgün yazı təlimində etimoloji təhlildən istifadə 
by: A.Məmmədov; pp.48
Abstract HTML | Full PDF
"Vaqif "pyesinin tədrisində tədqiqat materiallarından istifadə
by: R.Əhmədov; pp.53
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində təlim metodlarından kompleks  istifadə etməyin səmərəliliyi haqqında
by: M.Əliyeva; pp.59
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat müəlliminin pedaqoji  və şagirdlərin ədəbiyyatdan təlim  əməyinin  nəticələrinə  qiymət verilməsi haqqında
by: İ.Hacıyev; pp.66
Abstract HTML | Full PDF
Fars dilindən  alınmış bəzi sözlərin semantik xüsusiyyətləri haqqında
by: T.Rüstəmova; pp.75
Abstract HTML | Full PDF
M.Ə.Sabirin yaradıcılılığında inqilabi-demokratik ideyaların fəhlə mövzusunda tərənnümü məsələləri
by: S.Hüseynova; pp.80
Abstract HTML | Full PDF
İfadə üçün mətn
pp.88
Abstract HTML | Full PDF
Suallara cavab
by: Ə.Əfəndizadə; pp.90
Abstract HTML | Full PDF
1981-ci ildə "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi" məcmuəsində dərc olunmuş materiallar
pp.94
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen