Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1965 №3

Azerbaijan language and literature teaching / 1965 №3

03 December 2019, Tuesday
160
İçindəkilər
Təlimin keyfiyyətini yüksəltmək məsələlərinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans
pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Məktəblərimizə yüksək savad və zəngin nitq mədəniyyəti gətirək
by: A.Abdullayev; pp.8
Abstract HTML | Full PDF
V.İ.Lenin və nitq mədəniyyəti məsələləri
by: A.Qurbanov; pp.19
Abstract HTML | Full PDF
Nitqin məzmunu və forması arasındakı qarşılıqlı əlaqəyə dair
by: B.Əhmədov; pp.29
Abstract HTML | Full PDF
Sadə cümlənin tədrisi prosesində şagirdlərin ifadəli qiraət vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi
by: N.Əhmədov; pp.37
Abstract HTML | Full PDF
Orta məktəbdə üslubiyyat məşğələlərinin aparılmasına dair
by: H.Balıyev; pp.48
Abstract HTML | Full PDF
Mürəkkəb cümlənin tədrisi prosesində nitq inkişafı üzrə aparılacaq işlər
by: K.Kərimov; pp.55
Abstract HTML | Full PDF
Qrammatika dərslərinin tədrisində əyanilikdən necə istifadə edirəm
by: Ş.Musayev; pp.67
Abstract HTML | Full PDF
Kəndli gənclər məktəblərində ana dili tədrisinin bəzi xüsusiyyətləri haqqında
by: Ə.Süleymanov; pp.72
Abstract HTML | Full PDF
Təlim prosesinin fəallaşdırılmasında müqayisənin rolu haqqında
by: Ə.Şirinov; pp.82
Abstract HTML | Full PDF
Böyük maarifpərvər şair
by: M.Ə.Əsgərov; pp.90
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat tədrisinin həyatla əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
by: B.Bağırov; pp.100
Abstract HTML | Full PDF
Bu kitabı oxumağı məsləhət bilirik
pp.121
Abstract HTML | Full PDF

 
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen