Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1965 №1

Azerbaijan language and literature teaching / 1965 №1

03 December 2019, Tuesday
138
İçindəkilər
Məktəbdə Azərbaycan dili tədrisinin keyfiyyətini daha da yaxşılaşdıraq
pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Birinci sinif şagirdlərini cümlə və rabitəli mətn üzərində işlətmək yolları
by: S.Əhmədov; pp.8
Abstract HTML | Full PDF
Tapmacalar və atalar sözü şagirdlərin nitqini inkişaf etdirməyin vasitəsidir
by: B.Şükürova; pp.20
Abstract HTML | Full PDF
Sifət, say və əvəzliyin tədrisi zamanı nitq inkişafı üzrə aparılacaq işlərə dair
by: M.Həsənov; pp.27
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərin yazılı və şifahi nitqlərini necə inkişaf etdirirəm
by: S.Əhmədov; pp.38
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili məşğələlərində dərslik və tapşırıqlar üzrə müstəqil işlərin təşkilinə dair
by: Ə.Şirinov; pp.44
Abstract HTML | Full PDF
Mübtədanın əlavələri
by: Ə.Zeynalov; pp.52
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat tədrisini müasir tələbələr səviyəsinə
by: C.Əhmədov; pp.58
Abstract HTML | Full PDF
R.Rzanın “Lenin” poemasının tədrisi təcrübəsindən
by: Ə.Əliyev; pp.68
Abstract HTML | Full PDF
Seyid Hüseyni “Kor kişinin arvadı” hekayəsinin tədrisində şagirdlərin ateist tərbiyəsi
by: Y.Yusifov; pp.74
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində nikbinlik tərbiyəsi haqqında
by: D.Məmmədov; pp.77
Abstract HTML | Full PDF
N.Nərimanovun “Nadanlıq” komediyasının təhlili haqqında
by: T.Əhmədov; pp.82
Abstract HTML | Full PDF
İnşa yazıya hazırlıq, onun aparılması, yoxlanılması və səhvlərin düzəldilməsi təcrübəsindən
by: Ə.Mirzəyev; pp.91
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərin estetik tərbiyəsində ədəbiyyat dərnəyi məşğələlərinin rolu
by: Ə.Məmmədov; pp.99
Abstract HTML | Full PDF
Bu kitabları oxumağı məsləhət bilirik
pp.105
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen