Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1981 №2

Azerbaijan language and literature teaching / 1981 №2

03 December 2019, Tuesday
179
İçindəkilər
Ədəbiyyatın tədrisinin Sov.İKP XXVI qurultayının tələbləri səviyyəsinə yüksəltməli
by: A.Babayev; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
V.İ.Leninin "Gertesinin xatirəsi" məqaləsinin tədrisi haqqında
by: R.Mustafayeva; pp.15
Abstract HTML | Full PDF
Əmək prosesinin təsvirinə aid inşa yazılara hazırlıq işinin əsas istiqamətlərindən biri haqqında
by: Ə.Kəlbəliyev; pp.23
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilinə marağın artırılmasında tarixi məlumatlardan istifadənin rolu
by: F.Həsənov; pp.28
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərin fəal həyat mövqeyini formalaşdırmaqda inşa yazılardan istifadənin imkanları haqqında
by: N.Hümmətov; pp.37
Abstract HTML | Full PDF
İctimai-siyasi və əxlaqi-etik mövzularda inşalar şagirdlərin mənəvi tərbiyəsinin vasitələrindən biri kimi
by: V.Qurbanov; pp.43
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində estetik tərbiyənin bəzi məsələləri
by: F.Sadıqov; pp.50
Abstract HTML | Full PDF
Heca haqqında bir necə söz
by: K.Əliyev; pp.54
Abstract HTML | Full PDF
Bəzi alınma sözlər haqqında qeydlər
by: Z.Əliyev; pp.57
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilində çoxmənanlılıq
by: Z.Qurbanov; pp.59
Abstract HTML | Full PDF
Rus məktəbləri üçün Azərbaycan dili proqramını təkmilləşdirməyin əsas prinsipləri
by: Ə.Abbasov; pp.63
Abstract HTML | Full PDF
Yoxlama imlalar üçün mətnlər
pp.66
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilindən təlim materiallarının və yoxlama yazıların planlaşdırılılmasına dair
by: Ə.Əfəndizadə; pp.72
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyatdan proqram materiallarının planlaşdırılması
by: A.İbrahimov; pp.77
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen