Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Azerbaijani language and literature / 1961 №4

Teaching of Azerbaijani language and literature / 1961 №4

03 December 2019, Tuesday
160
İçindəkilər
Müəllimlərimizin şərəfli vəzifələri
pp.3
Abstract HTML | Full PDF
M.Ə.Sabirin yaradıcılığında Füzuli ənənələri haqqında
by: F.Fərhadov; pp.12 
Abstract HTML | Full PDF

İbtidai məktəbdə qiraət təliminin metodikası
by: A.Abdullayev; pp.22
Abstract HTML | Full PDF
Bəzi eyni formalı şəkilçilər haqqında
by: Z.X.Tağızadə; pp.50
Abstract HTML | Full PDF
İbtidai siniflərin Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin fəallıq və müstəqilliyini artırmaq yolları haqqında
by: Y.Kərimov; pp.55
Abstract HTML | Full PDF
VIII sinifdə M.Füzuli qəzəllərinin tədrisində şagirdlərin fəallığını necə artırıram
by: M.Mustafayev; pp.65
Abstract HTML | Full PDF
“Şahin nəğməsi” əsərinin tədrisi təcrübəsindən
by: Ş.Səfərova; pp.70
Abstract HTML | Full PDF
Məktəbimizdə ədəbiyyat dərnəyinin təcrübəsindən
by: N.Nəsibov; pp.75
Abstract HTML | Full PDF
“Köpəyə ehsan” satirasının tədrisi təcrübəsindən
by: Z.Səmədov; pp.81
Abstract HTML | Full PDF
VI sinifdə “cümlədə sözlərin əlaqəsi” bəhsinin tədrisi təcrübəsindən
by: Ş.Yusifli; pp.85
Abstract HTML | Full PDF
Yazı işlərində şagirdlərin fəallığının və müstəqillliyinin inkişaf etdirilməsi
by: S.Salehov; pp.91
Abstract HTML | Full PDF
“Dilçiliyin əsasları haqqında”
by: C.Qəhrəmanov; pp.95
Abstract HTML | Full PDF
Yeni kitablar
pp.100
Abstract HTML | Full PDF
Redaksiyadan
pp.107
Abstract HTML | Full PDF
“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” məcmuəsində 1961-ci ildə dərc olunmuş məqalə və materiallar
pp.109
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen