95 years
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1959 №4

Azerbaijan language and literature teaching / 1959 №4

02 December 2019, Monday
27
İçindəkilər
Böyük sənətkar, nəcib insan
by: M.Məmmədov; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
İbtidai məktəbdə ilk qrammatik anlayışların verilməsi ilə əlaqədar olaraq düzgün yazı təliminin bəzi məsələləri haqqında
by: Y.Kərimov; pp.13
Abstract HTML | Full PDF
VIII-X siniflərdə şagirdlərin məktəbdənkənar mütaliəsinə rəhbərlik haqqında
by: Ə.Xələfov; pp.24
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbi qiraət tədrisinin bəzi məsələləri haqqında
by: Ş.Sultanova; pp.32
Abstract HTML | Full PDF
Qrammatika dərslərində şagirdlərə fəallıq və müstəqillik tərbiyə etmək təcrübəsindən
by: N.Günəşli; pp.39
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdləri səssiz qiraətə alışdırmaq təcrübəsindən
by: H.Balıyev; pp.52
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərin nitqini hikmətli sözlərlə zənginləşdirmək təcrübəsindən
by: B.Sadıqov; pp.55
Abstract HTML | Full PDF
“Vaqif” pyesinin bədii ifadə vasitələr
by: A.Qurbanov; pp.61
Abstract HTML | Full PDF
Zərfin tədrisi təcrübəsindən
by: Ə.Süleymanov; pp.79
Abstract HTML | Full PDF
Səkkizillik məktəbin ədəbi qiraət proqramı haqqında
by: H.Həsənzadə; pp.83
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili proqramı layihəsi haqqında
by: Ş.Sədiyev; pp.85
Abstract HTML | Full PDF
Yeni kitablar
pp.90
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.