95 years
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1987 №3

Azerbaijan language and literature teaching / 1987 №3

02 December 2019, Monday
28
İçindəkilər
Ədəbiyyat tədrisində estetik tərbiyə
by: Muradov.B; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Üslubiyyatla əlaqədar işlərin elmi – metodik əsaslarına dair
by: Əhmədov.Ə; pp.7
Abstract HTML | Full PDF
Komputer Azərəbaycanca danışır
by: Vəliyeva.K, Məmmədov.O; pp.13
Abstract HTML | Full PDF
Dil və ədəbiyyat dərslərində təlimin texniki vasitələrindən istifadə haqqında
by: Ocaqov.R; pp.16
Abstract HTML | Full PDF
Feilin növləri haqqında anlayışların formalaşdırılması
by: Məmmədov.C; pp.19
Abstract HTML | Full PDF
S.Vurğunun "26-lar" poemasının  ədrisi təcrübəsindən
by: Həkimova.S; pp.22
Abstract HTML | Full PDF
Feil formalarının mənimsədilməsində lüğət üzrə işlərin aparılması təcrübəsindən
by: Aslanov.B; pp.24
Abstract HTML | Full PDF
İfadəli oxunun təşkili təcrübəsindən
by: Musayev.T; pp.27
Abstract HTML | Full PDF
Dil dərslərinin səmərəliliyinin yüksəltməkdə çalışmalardan istifadəyə dair
by: Həsənov.Q; pp.29
Abstract HTML | Full PDF
Şgirdlərlə müstəqil işin təşkili təcrübəsindən
by: Nəsibova.S; pp.31
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərin estetik tərbiyəsində bədii ədəbiyyatdan istifadəyə dair
by: Nəsirov.E; pp.32
Abstract HTML | Full PDF
Redaksiyanın poçtundan
pp.33
Abstract HTML | Full PDF
Təbiət təsvirli əsərlərin öyrədilməsi
by: Bədəlova .Ə; pp.36
Abstract HTML | Full PDF
M.F.Axundovun bədii yaradıcılığı
by: H.Məmmədzadə; pp.40
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan renessansının dahi şairi
by: Rüstəmova.A; pp.44
Abstract HTML | Full PDF
Didaktik prinsiplərlə ana dili təliminin metodik prinsipləri arasındakı qarşılıqlı əlaqəyə dair
by: Əhmədova.X; pp.50
Abstract HTML | Full PDF
Müasir Azərbaycan dilində -lar2 cəm şəkilçisinin qrammatik semantikası və funksiyası haqqında
by: Həsənova.Ə; pp.52
Abstract HTML | Full PDF
Birinci rus inqilabı illərində ana dilinin tədrisi uğrunda mübarizə
by: Həsənov.F; pp.54
Abstract HTML | Full PDF
Terminlərindən istifadəyə dair
by: Kərimov.L; pp.56
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbi dilimizin inkişafı və nitq mədəniyyəti məsələləri
by: Xudiyev.N; pp.59
Abstract HTML | Full PDF
"Füzulinin  poetikası"
by: İsayev.İ,Həsənov.S; pp.63
Abstract HTML | Full PDF
IV sinifdə Azərbaycan dilindən proqram materiallarının  planlaşdırılması və metodik göstərişlər
pp.64
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.