95 years
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1959 №2

Azerbaijan language and literature teaching / 1959 №2

02 December 2019, Monday
28
İçindəkilər
Azərbaycan dilində işlənən “gərək” sözü onun məna və vəzifələri
by: H.Mirzəzadə; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
S.Ə.Şirvaninin lirik şeirlər
by: S.Hüseynov; pp.13
Abstract HTML | Full PDF
Zərf və onun tədrisi haqqında
by: B.Rəhimova; pp.31
Abstract HTML | Full PDF
İsmin tədrisinə dair
by: Y.B.Əhmədov; pp.42
Abstract HTML | Full PDF
İfadəli qiraət haqqında
by: Ə.Əfəndizadə; pp.49
Abstract HTML | Full PDF

“Ölülər” komediyasında dini mövhumatın tənqidi haqqında
by: A.Axundov; pp.55
Abstract HTML | Full PDF
Xalq şairi S.Vurğunun “Vaqif” pyesindəki sürətlərin nitq xüsusiyyətləri
by: A.Qurbanov; pp.61
Abstract HTML | Full PDF
“Sifət” bəhsinə aid ilk dərsi necə təşkil edirəm
by: Z.Xasiyev; pp.74
Abstract HTML | Full PDF
I, II, IV siniflərdə ana dilinin tədrisi təcrübəsindən
by: N.Günəşli; pp.77
Abstract HTML | Full PDF
M.F.Axundovun “Puşkinin ölümü münasibətilə” poemasının tədrisi təcrübəsindən
by: M.Əbdülov; pp.92
Abstract HTML | Full PDF
I sinif şagirdlərini yazıya necə hazırlayıram
by: İ.Aslanov; pp.98
Abstract HTML | Full PDF
N.Nərimanov ana dili haqqında
by: M.Məmmədov; pp.100
Abstract HTML | Full PDF
Yeni kitablar
pp.109
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.