95 years
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1959 №1

Azerbaijan language and literature teaching / 1959 №1

02 December 2019, Monday
26
İçindəkilər
Azərbaycan dilində xəbərin mübtəda ilə uzlaşması
by: R.Xəlilov; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
“Molla Nəsrəddin” jurnalının dini mövhumatla mübarizəsi
by: Ə.Məmmədov; pp.15
Abstract HTML | Full PDF
Köməkçi nitq hissələrinin tədrisi haqqında
by: A.Abdullayev; pp.29
Abstract HTML | Full PDF
V sinifdə sifət mövzusunda ilk dərslərin təşkili haqqında
by: M.Həsənov; pp.40
Abstract HTML | Full PDF
III və IV siniflərdə Azərbaycan dili qrammatikasının təkrarı təcrübəsindən
by: Ə.Rəcəbov; pp.68
Abstract HTML | Full PDF
V-VII siniflərdə şagirdlərə əməli yazıların öyrədilməsi təcrübəsindən
by: Y.Əfəndiyev; pp.81
Abstract HTML | Full PDF
“Qrammatik təhlil haqqında” adlı kitabça
by: İ.Əlizadə; pp.90
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.