95 years
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1987 №2

Azerbaijan language and literature teaching / 1987 №2

02 December 2019, Monday
27
İçindəkilər
Qabaqcıl təcrübə böyük qüvvədir
pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Orta məktəbdə mühüm ədəbiyyatşünaslıq anlayışlarının öyrədilməsi
by: Quliyev.K,Babayeva.R; pp.5
Abstract HTML | Full PDF
Sintaktik təhlilin səmərəli təşkilinə verilən tələblərə dair
by: İmanov.A; pp.9
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdləri mədəni nitqə yiyələndirməyin bəzi məsələləri haqqında
by: Mikayılov K; pp.11
Abstract HTML | Full PDF
Dramatik əsərlərin öyrədilməsinin əsas prinsipləri
by: Aslanov Y; pp.14
Abstract HTML | Full PDF
Məktəb muzeyində ədəbiyyatın tədrisi
by: Bağırov.A; pp.17
Abstract HTML | Full PDF
M.Ə.Sabirin şeirlərində xəlqlilik və poetik xüsusiyyətlər
by: Əhmədov.Ə; pp.19
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilinin təlimində rabitəli  nitq inkişafı üzrə işlərin təşkilinə dair.
by: Mahmudova.S; pp.21
Abstract HTML | Full PDF
Fonetik təhlil sistemində fənlərarası əlaqədən (rus   dili  ilə  ) istifadə imkanları haqqında
by: Maqsudov.E; pp.23
Abstract HTML | Full PDF
N.Gəcəvinin "Xosrov və Şirin"poemasında estetik  tərbiyyəni necə aşılayıram
by: Neymətov.N; pp.26
Abstract HTML | Full PDF
Redaksiyamızın poçtundan
pp.27
Abstract HTML | Full PDF
Ali məktəblərin rus qruplarında Azərbaycan dili tədrisinin bəzi məsələləri
by: Əhmədov.B; pp.29
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilindən nitq inkişafı üzrə işlərin səmərəli təşkilinə dair
by: Məmmədova.N; pp.33
Abstract HTML | Full PDF
Sinifdənxaric tədbirlər prosesində şagirdlərin rabitəli nitqinin inkişaf etdirilməsi
by: Tağıyeva.Ə; pp.35
Abstract HTML | Full PDF
Ölməz sənətkar
by: Muradəliyeva.N; pp.37
Abstract HTML | Full PDF
Sənətini sevən müəllim
by: Abdullayev.R; pp.42
Abstract HTML | Full PDF
Bizim Sara müəllimə
by: Novruzova.Z; pp.45
Abstract HTML | Full PDF
Qeyri-həmcins təyinlər məsələsinə dair
by: Cəfərov.C; pp.46
Abstract HTML | Full PDF
Müasir Azərbaycan dilində feilin  qayıdışlıq kateqoriyasına dair
by: Quliyev.Ş; pp.48
Abstract HTML | Full PDF
Yeni dərslikləri necə görmək istərdik?
pp.51
Abstract HTML | Full PDF
Suallara cavab
by: Əfəndizadə.Ə; pp.56
Abstract HTML | Full PDF
IV Azərbaycan dilindən proqram materiallarının planlaşdırılması və metodik göstərişlər
pp.63
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbi tələffüz təliminin metodikasına aid dəyərli vəsait
by: Qurbanov.B,Qfarov.H; pp.66
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərə qiymətli hədiyyə
by: Quliyev.S; pp.68
Abstract HTML | Full PDF
"S.Ə.Şirvani və məktəb"
by: Sadıqov.T; pp.69
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbi dilimizin lüğət tərkibinin tədqiqi sahəsində uğurlu addımlar
by: Əhmədov.F; pp.70
Abstract HTML | Full PDF
"İmaməddin Nəsimi Seçilmiş əsərləri"
by: Mahmudov.A; pp.72
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.