95 years
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Azerbaijan language and literature teaching /1987 №1`

Azerbaijan language and literature teaching /1987 №1`

02 December 2019, Monday
27
İçindəkilər
Ədəbiyyat dərslərinin səmərəliliyini artırmalı
by: Z. Əliyeva; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili üzrə metodik tədqiqatlar onun məktəb praktikasında tətbiqi və yaxşılaşdırılması yolları
by: Y. Kərimov; pp.7
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində təbiət təsvirlərinin tədrisi
by: C. Əhmədov; pp.12
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili təliminin bəzi problemləri haqqında
by: A. Əfəndizadə; pp.15
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilində zərf kateqoriyası tədrisinin linqivistik əsasları
by: K. Talıbov; pp.18
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili dərslərində proqramlaşdırılmış yoxlamadan istifadənin bəzi məsələləri
by: N. Abdullayev,T. Cəfərov; pp.21 
Abstract HTML | Full PDF
Təsvir tipli inşalar üzrə bacarıqların formalaşmasına dair
by: F. Hasanov; pp.26
Abstract HTML | Full PDF
Epik əsərlərin tədrisi  prosesində səhnələşdirmə ünsürlərindən  istifadə yolu ilə şagirdlərin estetik tərbiyyəsinin inkişaf etdirilməsi
by: A. Bakirov; pp.30
Abstract HTML | Full PDF
"Leksika"bəhsinin təkrarına  dair dərsin optimal təşkili haqqında
by: A. Bağırov; pp.33
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsinə dair
by:  R. Məhərrəmov; pp.36
Abstract HTML | Full PDF
M. Hüseyn “ Abşeron “ romanının tədrisi təcrübəsindən
by: M. Dostuyev; pp.39
Abstract HTML | Full PDF
Aşıq şerinin forma və şekillərinin öyrədilməsi
by: A. Əliyev; pp.43
Abstract HTML | Full PDF
Linqivistik eksperiment priyomundan istifadə haqqında
by: S. Hüseynov; pp.45 
Abstract HTML | Full PDF
Təbiətin təsvirinə aid inşa yazının aparılması
by: S. Sevdimaliyev; pp.47
Abstract HTML | Full PDF
Qrammatik təhlildə SOV.İKP XXVII qrultayının materiallarından istifadəyə dair
by: A. Əhmədov; pp.49
Abstract HTML | Full PDF
Şəxs adlarının yazılmasına dair
by: H. Əliyev; pp.51
Abstract HTML | Full PDF
Şəxs əvəzlikləri və morfoloji kateqoriyalar
by: M. Seyidova; pp.53 
Abstract HTML | Full PDF
Sabit  feili birləşmələr  və onların sinonimiyası haqqında
by: Ə. Əhmədov; pp.55
Abstract HTML | Full PDF
Söz cümlələr haqqında
by: O. Quliyeva; pp.57 
Abstract HTML | Full PDF
Bədii üsulub və dialekt leksikası
by: M. Quliyeva; pp.60 
Abstract HTML | Full PDF
IV sinifdə  Azərbaycan  dilindən  proqram  materialarının  planlaşdırılması  və  metodik  göstərişlər
pp.62
Abstract HTML | Full PDF
Dilçiliyə dair iki  dəyərli əsər haqqında
by: C. Cəfərov,M. Səfərov; pp.67 
Abstract HTML | Full PDF
Bədii ədəbiyyatda obrazlılıq probleminin tətbiqi
by:  K. Quliyev; pp.69
Abstract HTML | Full PDF
"Azərbaycan  dilində  feil"
by: Q. Kazımov; pp.71
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.