95 years
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1970 №4

Azerbaijan language and literature teaching / 1970 №4

02 December 2019, Monday
26
İçindəkilər
Müəllimin  canlı sözü, şagird qəlbinin açarıdır
by: A.S.Abdullayev; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
V sinifdə “ Leksika”bəhsinin  tədrisinə  dair
by: Bəşir  Əhmədov; pp.9
Abstract HTML | Full PDF
Orfoqrafiya  və  durğu  işarələri  assosiyalarının  xüsusiyyətləri
by: M. Ə. Həmzəyev; pp.20
Abstract HTML | Full PDF
Cümələ  üzvlərnin  müəyyən edilməsində  qramatik  sualların  mövqeyi
by: M. S. Həsənov; pp.32
Abstract HTML | Full PDF
İntonasiyasının  öyrədilməsi  haqqında
by: Əmir  Cəfərov; pp.38
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərinin kefiyyətini yaxşılaşdıraq
by: Yusif  Yusifov; pp.45
Abstract HTML | Full PDF
İfadə yazı
by: Nağı  Günəşli; pp.50
Abstract HTML | Full PDF
Mikayıl  Rzaquluzadənin  nağılları
by: Zahid  Xəlilov; pp.59
Abstract HTML | Full PDF
Axşam  məktəblərində ədəbiyyatdan  şagirdlərin  müstəqil  işinin  təşkili
by: Allahverdi  Eminov; pp.69
Abstract HTML | Full PDF
Satirik şeirlərdə  sənətkarlıq  xüusiyyətlərinin öyrədilməsi  metodikası
by: Əli Mirzəyev; pp.74
Abstract HTML | Full PDF
Ə.Haqverdiyevin  din, mövhumat  və cəhalətə  qarşı  mübarizəsi
by: Ə. Behbudov; pp.81
Abstract HTML | Full PDF
Sullara  cavab
by: Ə. Əfəndizadə; pp.92
Abstract HTML | Full PDF
Bu kitabları  oxuyun
pp.99
Abstract HTML | Full PDF
“ Azərbaycan  dili və  ədəbiyyat  tədrisi”çəcmuəsində 1970-ci ildə  dərc  olunmuş  məaqlə  və materiallar
pp.110
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.