Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1970 №1

Azerbaijan language and literature teaching / 1970 №1

02 December 2019, Monday
156
İçindəkilər
Orta məktəbin ədəbiyyat tədrisində Lenin sürətinin öyrənilməsi haqqında
by: D. Məmmədov; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
50 ildə Azərbaycan dili tədrisinin inkişafı
by: A.Abdullayev; pp.11
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilindən geridə qalan şagirdlərlə işləmək təcrübəsindən
by: Ə. Süleymanov; pp.22
Abstract HTML | Full PDF
Qoşmaların  tədrisi təcrübəsindən
by: Ə.Nuriyeva; pp.27
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili  dərslərində  ədəbiyyat  materialları  nümunələrindən  necə istifadə edirəm
by: Y.Məhərrəmov; pp.33
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilinin frazeloji vahidləri
by:  C.Xəlilov; pp.41
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat  nəzəriyyəsi  materialları  üzrə sorğunun  təşkili
by: Ş.Mikayılov; pp.51
Abstract HTML | Full PDF
Sabirin klassik irslə əlaqəsinə dair
by: Ə. Mirəhmədov; pp.60
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin ilk illərində ədəbiyyat  tədrisinin  bəzi  məsələləri
by:  C. Əhmədov; pp.70
Abstract HTML | Full PDF
Yeni  insan tərbiyəsində ədəbiyyatın rolu
by:  S. Şükurov; pp.76
Abstract HTML | Full PDF
Almaz  sürətinin  psixoloji  təhlilinə dair
by: T. Dadaşova; pp.84
Abstract HTML | Full PDF
VIII- IX siniflərin  dərslərinin  aparılması  təcrübəsindən
by: İ. Zülfüqarov; pp.92
Abstract HTML | Full PDF
Sullara  cavab
by: Ə. Əfəndizadə; pp.98
Abstract HTML | Full PDF
Bu kitabları oxuyun
pp.103
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen