Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Labor and Polytechnic Training / 1990 №2

Labor and Polytechnic Training / 1990 №2

24 October 2019, Thursday
148
Table of contents

Məktəbli və əmək ehtiyatları problemləri
by: Z.Qaralov; pp.3-11
Abstract HTML | Full PDF

İqtisadi müstəqillik və yuxarı sinif şagirdlərdə əməyə hazırlığın formalaşdırılması məsələləri
by: İ.Mayılov; pp.12-18
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi dərslərində vahid nitq rejiminin gözlənilməsi
by: A.Abbasov; pp.19-21
Abstract HTML | Full PDF

Bitkilərə qulluq zamanı bioloji xüsusiyyətlərindəki fərqli cəhətlərin nəzərə alınması
by: F.Orucov; pp.21-24
Abstract HTML | Full PDF

"Tərəvəzçiliyin əsasları" profili üzrə biliklərin kimya ilə əlaqəli öyrədilməsinə dair
by: N.Novruzova; pp.24-26
Abstract HTML | Full PDF

İctimai-faydalı məhsul istehsalı prosesində əmək və estetik mədəniyyətin vəhdəti məsələləri
by: V. Xəlilov; pp.26-31
Abstract HTML | Full PDF

Müstəqilliyə aparan yol
pp.31-35
Abstract HTML | Full PDF

Fasiləsiz təhsil şəraitində məktəblilərin peşəyönümü
by: S.N.Çistiyakova; pp.35-40
Abstract HTML | Full PDF

İctimai-faydalı, məhsuldar əməyin təşkilinin bəzi məsələləri
by: Ş.Ağayev; pp.40-43
Abstract HTML | Full PDF

Əmək tərbiyəsində ədəbi nümunələrdən istifadə
by: Ş.Şamıyev; pp.43-46
Abstract HTML | Full PDF

Bədəni salamat saxlamaq və xəstələnməməyin əsasları
by: A. Rüstəmov; pp.46-49
Abstract HTML | Full PDF

A.Bakıxanov əmək və əmək tərbiyəsi haqqında
by: M.İsmixanov; pp.50-53
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təliminin təşkilinə dair
by: Q.N. Makuşkin; pp.53-58
Abstract HTML | Full PDF

İstehsalat texnologiyaları və texnikanın əsasları
pp.58-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen