Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Labor and Polytechnic Training / 1990 №1

Labor and Polytechnic Training / 1990 №1

24 October 2019, Thursday
147
Table of contents

"İstehsalatın əsasları. Peşəseçmə" kursunun tədrisinə dair bəzi metodik mülahizələr
by: İ.Mayılova; pp.3-8
Abstract HTML | Full PDF

V-VII siniflərdə texniki əmək dərslərində proqramlaşdırılmış təlim materiallarından istifadə
by: H. Qasımov; pp.9-10
Abstract HTML | Full PDF

Rəsmxət dərslərində şagirdlərin müstəqil işinin təşkili
by: lman Əhmədli; pp.11-12
Abstract HTML | Full PDF

Fənn ekskursiyaları məktəblilərin peşəyönümü formalarından biri
by: F.N Çinçirova, V.M Məmmədov; pp.13-15
Abstract HTML | Full PDF

Xidmət əməyinin məşğələlərinin təşkili təcrübəsindən
by: O. Həmidova; pp.16-17
Abstract HTML | Full PDF

Əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatın aparılması
by: Q.F.Qleşenko; pp.18
Abstract HTML | Full PDF

V-VII siniflərin əmək təlimində şagirdlərin riyazi bilik və bacarıqlarından istifadə
by: F.Əliyeva; pp.18-21
Abstract HTML | Full PDF

Toxumsəpən, becərən və məhsultoplayan maşınların öyrədilməsi zamanı fizikadan qazanılan biliklərdən istifadə
by: V. Hacıyev; pp.21-24
Abstract HTML | Full PDF

"Heyvandarlığın əsasları" profili üzrə kursun mövzularının biologiya ilə əlaqələndirilməsi
by: R.Rəhmanov; pp.24-30
Abstract HTML | Full PDF

"Məktəb-kolxoz"un fəaliyyəti genişlənir
by: Ə. Şükürov; pp.30-32
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin peşəyönümünün aktual məsələləri
by: S.Cəmilzadə; pp.32-36
Abstract HTML | Full PDF

Şagird istehsalat briqadasında işin təşkili təcrübəsindən 
by: Ə.Əhmədov; pp.36-37
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərə sürücülük peşəsinin öyrədilməsi təcrübəsindən
by: S.İmanov; pp.38-39
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin çay ustası peşəsinə hazırlanmasında bioloji biliklərdən necə istifadə edirəm
by: B.Cəlalov; pp.39-40
Abstract HTML | Full PDF

Məktəb şüarlarının peşəyönümü üzrə işinə dair
by: Fətəliyeva; pp.41-43
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi dərslərində anomal uşaqların şəxsiyyətinin peşəyönümü məqsədilə öyrənilməsi
by: S.Qasımov; pp.43-47
Abstract HTML | Full PDF

Məhsuldar əməyi necə təşkil edirəm?
by: V.N.Yermolayev; pp.47-48
Abstract HTML | Full PDF

Üzüm bitkisi və təcrübələrin metodikası
by: Z.Əliyev; pp.48-53
Abstract HTML | Full PDF

Şagird istehsalat briqadasının əmək qələbəsi
by: M.Əliyev; pp.53
Abstract HTML | Full PDF

Traktor və kombaynın fərdi idarəetmə məşğələləri üçün təlim poliqonlarının təşkili və avadanlıqlaşdırılması
by: Ş.Cabbarov; pp.54-59
Abstract HTML | Full PDF

K.D.Uşinski əmək və onun tərbiyəvi rolu haqqında
pp.60-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen