Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Labor and Polytechnic Training / 1989 №2

Labor and Polytechnic Training / 1989 №2

24 October 2019, Thursday
120
Table of contents

"Heyvanların saxlanması və onlara qulluq edilməsi" (V-VI siniflər) mövzusunun öyrədilməsi
by: Q.V Piçukina; pp.3-9
Abstract HTML | Full PDF

Təlim avtodromlarının (meydançalarının) təşkili haqqında
by: Ş.Cabbarov; pp.9-11
Abstract HTML | Full PDF

Gübrələrlə tarla və vegetasiya təcrübələrinin qoyulması
by: T.Əliyeva; pp.11-16
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblilərdə əməyə kommunist münasibətinin formalaşdırılması təcrübəsindən
by: Ş.İsmayılova; pp.17-18
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbdə ekoloji və əmək tərbiyəsi təcrübəsindən
by: R.Rəhmanov; pp.18-20
Abstract HTML | Full PDF

Tokar dəzgahında istənilən ölçüdə daxili deşiklərin açılmasına necə nail oluram
by: O.Camalov; pp.20-23
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi məşğələlərində "Kənd təsərrüfatı heyvanları və onların insan həyatında əhəmiyyəti" mövzusunun tədrisinə dair
by: F.Orucov; pp.24-27
Abstract HTML | Full PDF

Rəsmxətin tədrisində texniki təlim vasitələrindən istifadə 
by: H. Qasımova; pp.27-29
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi zamanı təbiəti mühafizə məsələlərinin öyrədilməsi təcrübəsindən
by: Haqverdi Məmmədov; pp.29-31
Abstract HTML | Full PDF 

Kənd məktəblərində əmək təliminin fizika ilə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
by: V. Hacıyev; pp.32-35
Abstract HTML | Full PDF

Biliklərin fənlərarası əlaqə ilə dərinləşdirilməsi
by: Ş.Kazımov; pp.35-37
Abstract HTML | Full PDF

Fənlərarası əlaqə prosesində şagirdlərin peşəyönümü 
by: Ə.Əliyeva; pp.37-39
Abstract HTML | Full PDF

"Çaybecərmənin əsasları"nın tədrisində şagirdlərə əməyə məhəbbət hissini necə formalaşdırıram
by: B.Calalov; pp.40-42
Abstract HTML | Full PDF

Xidmət əməyi məşğələlərində şagiiirdlərin estetik zövqünün inkişaf etdirilməsinin imkanları və yolları
by: V.Xəlilov; pp.42-46
Abstract HTML | Full PDF

Gənclərin peşəyönümü xidməti:təşəkkül problemləri
by: A.P.Postolov; pp.46-53
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin əmək hazırlığını yeni tələblər səviyyəsinə 
by: M.İsmixanov; pp.53-56
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin sürücülük peşəsinə hazırlanması təcrübəsindən
by: S.İmanov; pp.57 
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlər əməyə məhəbbət ruhunda tərbiyə edilir
by: Xəlil İbrahimov; pp.58-59
Abstract HTML | Full PDF

Fasiləsiz təhsil sistemində əmək tərbiyəsi,təlim və peşəyönümü
by: İ.Mayılov; pp.59-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen