Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Labor and Polytechnic Training / 1989 №1

Labor and Polytechnic Training / 1989 №1

24 October 2019, Thursday
147
Table of contents

V sinifdə kənd təsərrüfatı əməyi üzrə məşğələlərdə şagirdlərə nəzəri biliklərin öyrədilməsi
by: F.Orucov; pp.3-7
Abstract HTML | Full PDF

Təhsil sistemi tədris müəssisələrində olan avadanlıqların yerlə (torpaqla) birləşdirilməsi haqqında
by: Ş.Cabbarov; pp.7-11
Abstract HTML | Full PDF

V-VII siniflərin əmək təlimində kompyuterlərdən istifadəyə dair
by: Z.Bağmanov; pp.11-13
Abstract HTML | Full PDF

Şəhər məktəblərində şagirdlərin təcrübəçilik işlərinin tə
şkili
by: A.Şahmurova; pp.13-16
Abstract HTML | Full PDF

"Heyvandarlığın əsasları" profili üzrə biliklərin kimya ilə əlaqəli öyrədilməsinə dair
by: N.Novruzova; pp.16-18
Abstract HTML | Full PDF

Rəsmxət dərslərində şagirdlərin yaradıcılıq fəaliyyətinin təşkili və həndəsi bacarıqlarından istifadə
by: T.Əliyev; pp.19-23
Abstract HTML | Full PDF

Yenidənqurma şəraitində kənd məktəbi şagirdlərinin əmək hazırlığını təkmilləşdirmək haqqında
by: İ.Mayılov; pp.24-29
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblilərin kənd təsərrüfatı üzrə peşələrə maraq və meylinin inkişaf etdirilməsinə dair
by: R.Babanlı; pp.29-37
Abstract HTML | Full PDF

Professioqramlar peşəseçmədə mühüm vasitə kimi
by: Tələt Nəcəfov; pp.37-41
Abstract HTML | Full PDF

Tədris-istehsalat kombinatlarında şagirdlərin peşəyönümü təcrübəsindən
by: İ.Mütəllimova; pp.42
Abstract HTML | Full PDF

"İstehsalatın əsasları.Peşəseçmə" kursu üzrə məşğələlərin təxmini tematik planlaşdırılması
by: İ.D.Çeçel; pp.43-51
Abstract HTML | Full PDF

"Avtomobil işi" dərslərində dəqiq elmlərə necə istinad edirik
by: N.İsmayılov; pp.52-55
Abstract HTML | Full PDF

Kənd məktəblərində əmək təlimi məşğələlərinin sistemli təşkili təcrübəsindən
by: S.İsmayılova; pp.56-59
Abstract HTML | Full PDF

XI sinifdə "Maşınla sağım operatoru" peşəsi üzrə məşğələlərin təxmini tematik planlaşdırılması
by: Y.N.Kovalyev; pp.60-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen