95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Labor and Polytechnic Training / 1989 №1

Labor and Polytechnic Training / 1989 №1

24 oktyabr 2019, Cümə axşamı
19
Table of contents

V sinifdə kənd təsərrüfatı əməyi üzrə məşğələlərdə şagirdlərə nəzəri biliklərin öyrədilməsi
by: F.Orucov; pp.3-7
Abstract HTML | Full PDF

Təhsil sistemi tədris müəssisələrində olan avadanlıqların yerlə (torpaqla) birləşdirilməsi haqqında
by: Sh.Jabbarov; pp.7-11
Abstract HTML | Full PDF

V-VII siniflərin əmək təlimində kompyuterlərdən istifadəyə dair
by: Z. Bagmanov; pp.11-13
Abstract HTML | Full PDF

Şəhər məktəblərində şagirdlərin təcrübəçilik işlərinin təşkili
by: A. Shahmurova; pp.13-16
Abstract HTML | Full PDF

"Heyvandarlığın əsasları" profili üzrə biliklərin kimya ilə əlaqəli öyrədilməsinə dair
by: N.Novruzova; pp.16-18
Abstract HTML | Full PDF

Rəsmxət dərslərində şagirdlərin yaradıcılıq fəaliyyətinin təşkili və həndəsi bacarıqlarından istifadə
by: T.Aliyev; pp.19-23
Abstract HTML | Full PDF

Yenidənqurma şəraitində kənd məktəbi şagirdlərinin əmək hazırlığını təkmilləşdirmək haqqında
by: I.Mayilov; pp.24-29
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblilərin kənd təsərrüfatı üzrə peşələrə maraq və meylinin inkişaf etdirilməsinə dair
by: R. Babanli; pp.29-37
Abstract HTML | Full PDF

Professioqramlar peşəseçmədə mühüm vasitə kimi
by: Talat Najafov; pp.37-41
Abstract HTML | Full PDF

Tədris-istehsalat kombinatlarında şagirdlərin peşəyönümü təcrübəsindən
by: I. Mutallimova; pp.42
Abstract HTML | Full PDF

"İstehsalatın əsasları.Peşəseçmə" kursu üzrə məşğələlərin təxmini tematik planlaşdırılması
by: I.D Chechel; pp.43-51
Abstract HTML | Full PDF

"Avtomobil işi" dərslərində dəqiq elmlərə necə istinad edirik
by: N.Ismayilov; pp.52-55
Abstract HTML | Full PDF

Kənd məktəblərində əmək təlimi məşğələlərinin sistemli təşkili təcrübəsindən
by: S.Ismayilova; pp.56-59
Abstract HTML | Full PDF

XI sinifdə "Maşınla sağım operatoru" peşəsi üzrə məşğələlərin təxmini tematik planlaşdırılması
by: Y.N.Kovalev; pp.60-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə