Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Labor and Polytechnic Training / 1988 №2

Labor and Polytechnic Training / 1988 №2

24 October 2019, Thursday
137
Table of contents

Yenidənqurma və gənc nəslin əmək hazırlığı
pp.3-7
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi, məktəblilərin əmək tərbiyəsində onun yeri və əhəmiyyəti
by: İ.Mayılov; pp.7-11
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimində şagirdlərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi meyarları
by: A.Antonov, V.Bobıkin; pp.12-21
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi məşğələlərində şagirdlərə mineral gübrələrin öyrədilməsi
by: T.Əliyev, Ə.Hüseynov; pp.22-28
Abstract HTML | Full PDF

Metalların emalı prosesində fizikadan qazanılan biliklərin tətbiqi
by: E.Balayan; pp.29-33
Abstract HTML | Full PDF

Texniki şəklin tədrisinə dair
by: N.İsmayılov; pp.33-35
Abstract HTML | Full PDF

Texnikanı dərindən öyrənirlər
by: Ə.Rüstəmov; pp.36
Abstract HTML | Full PDF

Kənd təsərrüfatı əməyi prosesində şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi
by: N.İsrafilov, B.Apoyev; pp.37-39
Abstract HTML | Full PDF

"Avtomobil sürücüsü" ixtisası üzrə mövzuların tədrisi təcrübəsindən 
by: Q.Ağayev; pp.40-42
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblilərin ictimai-faydalı, məhsuldar əməyinin təşkili
by: Ə.Şükürov, H.Eyvazov; pp.42-44
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin texniki yaradıcılığının, məzmunu formaları və təşkilinə dair
by: A.Əmircanyan; pp.44-47
Abstract HTML | Full PDF

İnsan amilinin formalaşdırılması və əmək tərbiyəsi 
by: Y.Talıbov; pp.47-50
Abstract HTML | Full PDF

Kənd şəraitində yeniyetmələrdə peşəyönümünün formalaşdırılmasında ailənin rolu
by: Q.Aslanov, N.Xəlilov; pp.50-55
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbdə ümumi, politexnik və peşə təhsilinin əlaqəli inkişafı
by: H.Əhmədov; pp.55-60
Abstract HTML | Full PDF

Fədakar müəllim
pp.60 
Abstract HTML | Full PDF

Peşəyəyönəltmənin reallaşdırılmasının spesifik didaktik şərtləri
by: Sabir Tağıyev; pp.61-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen