Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Labor and Polytechnic Training / 1988 №1

Labor and Polytechnic Training / 1988 №1

24 October 2019, Thursday
147
Table of contents

Əmək təliminə yeni münasibət zamanın tələbidir
by: Z.Qaralov; pp.3-10
Abstract HTML | Full PDF

V sinifdə kənd təsərrüfatı əməyi üzrə"Yaz işləri" mövzusunun tədrisinə dair
by: İ.Mayılov; pp.11-15
Abstract HTML | Full PDF

Üzümçülüyün əsasları üzrə məşğələlərdə Sov.İKP XXVII və Azərbaycan KP XXXI qurultayının materiallarının öyrədilməsi
by: R.Rəhmanov; pp.16-17
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimində əl ilə işlədilən kənd təsərrüfatı alətləri və avadanlığınıın öyrədilməsinə dair
by: A.Əmircanyan; pp.18-21
Abstract HTML | Full PDF

Kənd təsərrüfatı profilləri üzrə materialların tədrisində şagirdlərin yeni sintez maddələri ilə tanış edilməsi
by: N.Novruzova; pp.21-23
Abstract HTML | Full PDF

Tədris emalatxanasında şagirdlərin işçi yerinin təşkili
by: Ə.Qarayev; pp.24-26
Abstract HTML | Full PDF

Əmək dərslərində texniki sənədlərdən istifadə təcrübəsindən
by: A.Orucov; pp.26-29
Abstract HTML | Full PDF

"Əl intiqallı tikiş maşınında iş" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən 
by: F.Abbasova; pp.29-30
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi dərslərində fizika ilə əlaqə yaratmaq təcrübəsindən
by: R.Hüseynov; pp.30-31
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi məşğələlərində şagirdlələrin estetik zövqünün inkişaf etdirilməsi imkanları və yolları
by: V.Xəlilov; pp.31-34
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimində peşəyönümü işinin təşkili
by: S.Vəliyev; pp.34-36
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin yaradıcı əmək fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinə dair
by: V.Yermakov, M.Əliyeva; pp.36-38
Abstract HTML | Full PDF

Zəngin və qiymətli pedoqoji irs
by: M.İsmixanov; pp.39-45
Abstract HTML | Full PDF

İslahatın mühüm tələbinin yerinə yetirilməsi şərtləri
by: Ş.İsmayılov; pp.45-47
Abstract HTML | Full PDF

Sürücü peşəsinin öyrədilməsinə dair
by: E.Balayan, N.Axundov; pp.47-49
Abstract HTML | Full PDF

Şagird istehsalat briqadasında peşəyönümü təcrübəsindən 
by: İ.Heydərov; pp.49-51
Abstract HTML | Full PDF

Dərman bitkiləri qiymətli sərvətdir
by: A.Rüstəmov; pp.52-53
Abstract HTML | Full PDF

Tədris-istehsalat kombinatının baza müəssisəsi ilə əlaqəsi
by: R.Ağayev; pp.54-55
Abstract HTML | Full PDF

IV-VI sinif şagirdlərinin əmək təlimi haqqında
pp.55-56
Abstract HTML | Full PDF

"Heyvandarlığın əsasları, heyvandarlıq fermaları və komplekslərinin mexanikləşdirilməsi" profili üzrə proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması
pp.56-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen