95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Labor and Polytechnic Training / 1988 №1

Labor and Polytechnic Training / 1988 №1

24 oktyabr 2019, Cümə axşamı
20
Table of contents

Əmək təliminə yeni münasibət zamanın tələbidir
by: Z.Karalov; pp.3-10
Abstract HTML | Full PDF

V sinifdə kənd təsərrüfatı əməyi üzrə"Yaz işləri" mövzusunun tədrisinə dair
by: I.Mayilov; pp.11-15
Abstract HTML | Full PDF

Üzümçülüyün əsasları üzrə məşğələlərdə Sov.İKP XXVII və Azərbaycan KP XXXI qurultayının materiallarının öyrədilməsi
by: R.Rahmanov; pp.16-17
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimində əl ilə işlədilən kənd təsərrüfatı alətləri və avadanlığınıın öyrədilməsinə dair
by: A. Amiranyan; pp.18-21
Abstract HTML | Full PDF

Kənd təsərrüfatı profilləri üzrə materialların tədrisində şagirdlərin yeni sintez maddələri ilə tanış edilməsi
by: N.Novruzova; pp.21-23
Abstract HTML | Full PDF

Tədris emalatxanasında şagirdlərin işçi yerinin təşkili
by: A. Garayev; pp.24-26
Abstract HTML | Full PDF

Əmək dərslərində texniki sənədlərdən istifadə təcrübəsindən
by: A. Orucov; pp.26-29
Abstract HTML | Full PDF

"Əl intiqallı tikiş maşınında iş" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən 
by: F.Abbasova; pp.29-30
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi dərslərində fizika ilə əlaqə yaratmaq təcrübəsindən
by: R. Huseynov; pp.30-31
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi məşğələlərində şagirdlələrin estetik zövqünün inkişaf etdirilməsi imkanları və yolları
by: V. Khalilov; pp.31-34
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimində peşəyönümü işinin təşkili
by: S.Valiyev; pp.34-36
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin yaradıcı əmək fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinə dair
by: V. Yermakov, M. Aliyeva; pp.36-38
Abstract HTML | Full PDF

Zəngin və qiymətli pedoqoji irs
by: M.Ismikhanov; pp.39-45
Abstract HTML | Full PDF

İslahatın mühüm tələbinin yerinə yetirilməsi şərtləri
by: Sh.Ismayilov; pp.45-47
Abstract HTML | Full PDF

Sürücü peşəsinin öyrədilməsinə dair
by: E. Balayan; pp.47-49
Abstract HTML | Full PDF

Şagird istehsalat briqadasında peşəyönümü təcrübəsindən 
by: I. Heydarov; pp.49-51
Abstract HTML | Full PDF

Dərman bitkiləri qiymətli sərvətdir
by: A. Rustamov; pp.52-53
Abstract HTML | Full PDF

Tədris-istehsalat kombinatının baza müəssisəsi ilə əlaqəsi
by: R.Agayev; pp.54-55
Abstract HTML | Full PDF

IV-VI sinif şagirdlərinin əmək təlimi haqqında
pp.55-56
Abstract HTML | Full PDF

"Heyvandarlığın əsasları, heyvandarlıq fermaları və komplekslərinin mexanikləşdirilməsi" profili üzrə proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması
pp.56-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə