Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Labor and Polytechnic Training / 1987 №2

Labor and Polytechnic Training / 1987 №2

24 October 2019, Thursday
142
Table of contents

Şagirdlərin ictimai faydalı, məhsuldar əməyinin səmərəsini yüksəltməli
pp.3-9
Abstract HTML | Full PDF

"İstehsalatın əsasları.Peşəseçmə" kursunun tədrisi məsələləri
by: İ.Mayılov; pp.10-14
Abstract HTML | Full PDF

Ümumtəhsil məktəblərində istehsalat praktikasının təşkili haqqında
by: Ş.Cabbarov; pp.14-20
Abstract HTML | Full PDF

V sinifdə elektrik dövrəsi və elektrik sxeminin öyrədilməsi
by: Z.Rəhmanova; pp.20-22
Abstract HTML | Full PDF

IX sinifdə "traktorun qazpaylayıcı mexanizminin quruluşu və işi" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən
by: A.Salamov; pp.23-25
Abstract HTML | Full PDF

Kənd təsərrüfatı işləri üzrə təcrübələrin təşkilinə dair
by: Ə.Babayev; pp.25-26
Abstract HTML | Full PDF

Gənc təbiyətçilərlə işin təşkili
by: Y.Nuriyev; pp.26-31
Abstract HTML | Full PDF

Əmək dərslərində riyazi bacarıqlardan istifadəyə dair
by: V.Məmmədov; pp.32-33
Abstract HTML | Full PDF

"Pambıqçılığın əsasları" kursunun tədrisində şagirdlərin botanikadan qazandıqları biliklərdən istifadə edilməsi
by:  R.Rəhmanov; pp.34-35
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin əmək və peşəyönümü tərbiyəsində məktəblə ailənin əlbir işi
by: S.Axundov; pp.36-39
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbli gənclərin peşələrə istiqamətləndirilməsi
by: H.Əmirov; pp.39-44
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblilərin  eşəyönümü işinin bəzi psixoloji məsələləri
by: R.Əliyev; pp.45-47
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin peşəyönümü təcrübəsindən 
by: Z.Ağayev; pp.48
Abstract HTML | Full PDF

Ümumtəhsil məktəblərinin VIII-IX sinifləri üçün "İstehsalat əsasları.Peşəseçmə." kursunun birtipli proqramı
pp.49-53
Abstract HTML | Full PDF

VI sinifdə əmək üzrə məşğələlərin təxmini tematik planlaşdırılması
pp.54-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen