Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Labor and Polytechnic Training / 1987 №1

Labor and Polytechnic Training / 1987 №1

24 October 2019, Thursday
142
Table of contents

Məktəb və baza müəssisəsinin əməkdaşlığını möhkəmlətməli
pp.3-11
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimində "kənd təsərrüfatı işləri" bölməsinin öyrədilməsinə dair
by: İ.Mayılov; pp.12-18
Abstract HTML | Full PDF

"Məişətdə təmir işləri" mövzusunun tədrisi
by: Ş.Cabbarov; pp.18-20
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi məşğələlərinin təşkili təcrübəsindən
by: G.Məcidov; pp.21
Abstract HTML | Full PDF

Hesablama texnikasının öyrədilməsi şagirdlərin əmək hazırlığının mühüm vasitəsi kimi
by: İ.Əhmədov; pp.22-25
Abstract HTML | Full PDF

Tədris emalatxanasında şagird əməyinin təşkili təcrübəsindən
by: N.Ziyadov; pp.25-26
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təliminin ümumtəhsil fənləri ilə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
by: M.Səmədov; pp.26-28
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi dərslərində şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri
by: K.Kərimov; pp.28-32
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin neft emalı və kimya istehsalı üzrə əməyə hazırlığına dair
by: R.Babanlı; pp.33-37
Abstract HTML | Full PDF

Peşəyönümü işinin sosial-iqtisadi aspektləri
by: N.İsrafilov; pp.37-40
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi müəllimlərinin pioner təşkilatı ilə əlbir işi
by: Q.Cəfərəliyeva; pp.40-42
Abstract HTML | Full PDF

Tədris-istehsalat kombinatlarında iş planını tərtibi
by: S.İsmayılov; pp.42-44
Abstract HTML | Full PDF

Tədris-istehsalat kombinatlarında şagirdlərin məhsuldar əməyinin təşkili
by: S.Qurbanova; pp.45-47
Abstract HTML | Full PDF

V sinifdə əmək üzrə məşğələlərin təxmini tematik planlaşdırılması
pp.48-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen