Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Labor and Polytechnic Training / 1986 №1

Labor and Polytechnic Training / 1986 №1

24 October 2019, Thursday
159
Table of contents

Müəssisə və məktəbin müqaviləsinin nümunəvi formasına dair
pp.3-6
Abstract HTML | Full PDF

V sinifdə kənd təsərrüfatı əməyi üzrə yaz işlərində nümunələr
by: İ.Mayılov; pp.7-13
Abstract HTML | Full PDF

VI sinifdə "Yeyələrin növləri ilə tanışlıq" mövzusunda laborator-praktik məşğələnin təşkili
by: H.Ramaldanov; pp.13-15
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərə mexanizmlər və maşınlar haqqında politexnik biliklərin verilməsi
by: Z.Hacıyeva; pp.15-17
Abstract HTML | Full PDF

Qida məhsulları ilə iş bölməsi üzrə "süd və süddən alınan məhsullar" mövzusunun tədrisi
by: T.Namazova; pp.18
Abstract HTML | Full PDF

Metalların mexaniki emalı bölməsinin tədrisində fizika ilə əlaqə
by: S.Abdullayev; pp.19-22
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi məşğələlərində rəsmxət elemntlərinin öyrədilməsinə dair
by: T.Ələkbərov; pp.22-25
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təliminin rəsmxətlə əlaqəli tədrisinə dair
by: M.Məmmədov; pp.25-26
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi dərslərində şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasının bəzi psixoloji xüsusiyyətləri
by: Q.Məmmədov; pp.26-28
Abstract HTML | Full PDF

EHM-də işləmək üçün şagirdlərin peşə hazırlığı
by: V.D.Korski; pp.29-34
Abstract HTML | Full PDF

Məktəb islahatını həyata keçirmək üzrə iş təcrübəmiz
by: A.Mehdiyeva; pp.34-37
Abstract HTML | Full PDF

İnternat-məktəbdə məhsuldar əmək
by: C.Məmmədov; pp.38-40
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin ictimai faydalı, məhsuldar əməyinin təşkili təcrübəsindən
by: A.Həsənov; pp.40-41
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin peşəyönümü üzrə məktəb və baza müəssisəsinin birgə işi
by: E.Quliyeva; pp.42-45
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblə baza müəssəsinin əlaqəsinə dair 
by: H.İsmayılov; pp.45-47
Abstract HTML | Full PDF

Əlaqə genişlənir
by: M.Ravanov; pp.47-48
Abstract HTML | Full PDF

Məktəb islahatı həyata keçirilir
by: V.Cəbrayılov; pp.49-50
Abstract HTML | Full PDF

Kənd məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatlarının baza müəssisələri ilə əlaqəli 
by: M. İlyasov; pp.51-53
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbdə peşəyönümü kabinetinin təşkili təcrübəsindən
by: A.Tapdıqov; pp.53-54
Abstract HTML | Full PDF

Peşəyönümü üzrə məktəblə ailənin əlbir işi
by: Dövlət Fətullayev; pp.54-55
Abstract HTML | Full PDF

"Pambıqçılığın əsasları" üzrə məşğələlərdə şagirdlərin peşə və ixtisaslarla tanış edilməsi haqqında
by: K. Məcidov; pp.56-59
Abstract HTML | Full PDF

Əmək tərbiyəsi və peşəyönümü işini müasir tələblər səviyyəsinə
pp.60-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen