Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1991 №1

Teaching of Chemistry and Biology / 1991 №1

21 October 2019, Monday
163
Table of contents

Şagirdlərin saglam həyat tərzinin formalaşdırılması
by: A.Savina, O.Dolqaya; pp.3-10
Abstract HTML | Full PDF

Biologiyanın tədrisində ekoloji analayışların formalaşdırılması
by: T.Əbdülkərimov, H.Hacıyeva; pp.11-15
Abstract HTML | Full PDF

Metal və qeyri-metallara aid biliklərin möhkəmləndirilməsi təcrübəsindən
by: M.Əliyev; pp.16-18
Abstract HTML | Full PDF

"Kimyəvi rabitə, maddələrin quruluşu "mövzusunun tədrisində qanunauygunluqların öyrədilməsi
by: Ə.Əhmədov; pp.19-22
Abstract HTML | Full PDF

Otaq bitkiləri üzərində təcrübələrin qoyulması və onların nəticəsi
by: A.Şahmurova; pp.23-25
Abstract HTML | Full PDF

Qeyri-üzvi kimyadan biliklərin ümumiləşdirilməsinə dair
by: Ə.Əliyev; pp.26-28
Abstract HTML | Full PDF

Biologiyanın tədrisində bəzi məsələ və çalışmaların həllinən dair
by: F.Orucov; pp.29-32
Abstract HTML | Full PDF

Məişət kimyasının öyrədilməsi təcrübəsindən
by: Z.Muradova; pp.33-38
Abstract HTML | Full PDF

Biliklərin yoxlanılmasında"Stop-test" cihazından isdifadə olunması
by: İ.Əlimov; pp.38-40
Abstract HTML | Full PDF

Kimyanın tədrisində nəzarətin optimallaşdırılması
by: N.Aslanov; pp.40-45
Abstract HTML | Full PDF

"Ümumi kimya" kursunun tədrisinə dair
by: R.Babayev; pp.46-53
Abstract HTML | Full PDF

Kristalokimyanın bəzi anlayış və elementlərinə dair
by: N.Qarayev, T.Hüseynova; pp.54-60
Abstract HTML | Full PDF

Süsən
by: O.İbadov, Y.İbadova; pp.61-63
Abstract HTML | Full PDF

Tutun müalicə keyfiyyətləri
pp.63-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen