Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1990 №3

Teaching of Chemistry and Biology / 1990 №3

21 October 2019, Monday
156
Table of contents

"İnsan və onun saglamlıgı "bölməsi üzrə labaratoriya işlərinin təşkili və aparılması
by: V.İsmayılov; pp.3-11
Abstract HTML | Full PDF

Kimya proqramına yeni daxil edilmiş materialların tədrisinə dair
by: R.Babayev; pp.11-15
Abstract HTML | Full PDF

"Silikat sənayesi"mövzusunun tədrisinə dair
by: Ə.Xəlilov; pp.15-18
Abstract HTML | Full PDF

Biologiyanın tədrisində müqayisə metodundan isdifadə 
by: F.Orucov; pp.18-22
Abstract HTML | Full PDF

Elektroliz bəhsinə aid tipik məsələlərin həllinə dair
by: H.Abbasov, M.Vəliyev; pp.22-24
Abstract HTML | Full PDF

"Bitkilər"bölməsinin tədrisində labaratoriya işlərinin təşkili
by: R.Rəhmanov; pp.24-26
Abstract HTML | Full PDF

Metalların təbiətdə dövranı
by: Y.Babayev, T.Əliyev; pp.27-29
Abstract HTML | Full PDF

"Bakteriyalar"mövzusunun tədrisi təcrübəsindən
by: İ.Heydərov; pp.29-33
Abstract HTML | Full PDF

Tədrisin yerli istehsalat və əmək tərbiyəsi ilə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
by: Ş.İsmayılov; pp.34-37
Abstract HTML | Full PDF

Oksigen və oksidlərin əlaqəli öyrədilməsini necə təşkil edirəm
by: S.Babayev; pp.37-38
Abstract HTML | Full PDF

Tədris prosesində şagirdlərin kimyaçı əməyinə hazırlanması
by: Ə.Hüseynov; pp.39-41
Abstract HTML | Full PDF

Biliklərin təkrarı və ümumiləşdirilməsi təcrübəsindən
by: Ə.Cabbarova; pp.41-45
Abstract HTML | Full PDF

Dərsdə kagız-maşınlardan isdifadə təcrübəsindən
by: X.Məmmədova; pp.45-46
Abstract HTML | Full PDF

Ekoloji tərbiyənin təcrübələrlə şagirdlərə aşılanması
by: L.Babayeva; pp.47-50
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərə təbiətin qorunmasını aşılamaq yolları
by: F.Ədilov; pp.50-51
Abstract HTML | Full PDF

Məktəb rəhbərlərinin şagirdlərin kimyadan bilik,bacarıq və vərdişlərinin keyfiyyətinə nəzarəti
by: M.İsgəndərov; pp.51-55
Abstract HTML | Full PDF

Mutasiyalar və onların təsnifatı
by: T.Məmmədov; pp.55-61
Abstract HTML | Full PDF

Qazometrin qazla doldurulmasının yeni üsulu
by: Ş.İslamov, M.Kəsəmənli, A.Əzizov, İ.Məmmədov; pp.62-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen