Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1988 №2

Teaching of Chemistry and Biology / 1988 №2

21 October 2019, Monday
171
Table of contents

"Aminlər" mövzusunun tədrisinə dair
by: V.Həsənov; pp.3-5
Abstract HTML | Full PDF

Şagird eksperimenti və təlimin audiovizual vasitələrinin əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
by: H.Hüseynov; pp.6-7
Abstract HTML | Full PDF

Yeni proqram üzrə sintetik liflər haqqında biliklərin öyrədilməsi
by: N.Novruzova; pp.8-10
Abstract HTML | Full PDF

Kimyadan kənd təsərrüfat xarakterli məsələlərin tərtibi və həlli
by: M.Vəliyev, Q.Qurbanov; pp.10-12
Abstract HTML | Full PDF

Kimya təmayüllü məktəb və siniflərdə tədrisin xüsusiyyətləri
by: R.Babayev; pp.12-16
Abstract HTML | Full PDF

Kimyadan ümumiləlşdirici dərslərin təşkili təcrübəsindən 
by: A.Əliyev; pp.16-18
Abstract HTML | Full PDF

İstehsalatla əlaqənin imkan və yolları
by: N.Qarayev; pp.18-20
Abstract HTML | Full PDF

"Heyvanlar" bölməsi üzrə tədris materialının planlaşdırılması (VII sinif)
pp.21-52
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblərdə "Gənc kimyaçılar cəmiyyətləri"nin təşkili təcrübəsindən 
by: A.Ağayev; pp.53-54
Abstract HTML | Full PDF

M.V.Lomonosovun pedaqoji baxışları 
by: R.Əliyev, V.Salmanov; pp.55-59
Abstract HTML | Full PDF

Alkoqolun zərərli təsirləri haqqında
by: V.Şirəliyev; pp.59-62
Abstract HTML | Full PDF

Canlı orqanizmlərin fəaliyyətində kosmik təsirin əks-sədası
by: F.Hacıyev, V.Hacıyev, R.Məmmədova; pp.62-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen