Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1987 №2

Teaching of Chemistry and Biology / 1987 №2

21 October 2019, Monday
166
Table of contents

Kimyanın tədrisində inkişafetdirici təlim məsələləri
by: R.Əliyev; pp.2-7
Abstract HTML | Full PDF

Yeni proqram üzrə ümumiləşdirici dərslərin təşkili xüsusiyyətləri
by: R.Babayev; pp.8-12
Abstract HTML | Full PDF

Biologiyadan labaratoriya məşgələləri
by: A.Hüseynov; pp.12-15
Abstract HTML | Full PDF

"Kök" bəhsinin tədrisinə dair
by: Y.Əhmədov, T.Əliyev; pp.16-19
Abstract HTML | Full PDF

Üzvi sintez haqqında biliklərin öyrədilməsi
by: N.Novruzova; pp.19-21
Abstract HTML | Full PDF

Kimyanın ibtidai hərbi hazrlıq fənni ilə əlaqəli tədrisi haqqında
by: N.Aslanov; pp.21-24
Abstract HTML | Full PDF

Kimya kabinetlərinin zənginləşdirilməsində şagird əməyindən isdifadə
by: C.Jabbarov; pp.25-27
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərdə əməyə məhəbbət tərbiyəsi aşılanması təcrübəsindən
by: A.Salahov, A.Məmmədov; pp.28-30
Abstract HTML | Full PDF

"Mineral gübrələr"bəhsinin tədrisində Sov.İKP XXVII qurultayının materiallarından isdifadə
by: N.Fərzəliyev; pp.31-33
Abstract HTML | Full PDF

"Üzümçiçəklilər fəsiləsi" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən
by: M.Qafarova; pp.33-35
Abstract HTML | Full PDF

Təbiəti mühafizəyə dair biliklərin verilməsi təcrübəsindən
by: O.Bayramov; pp.36-37
Abstract HTML | Full PDF

Estetik tərbiyənin aşılanması haqqında
by: A.Əliyeva; pp.38-39
Abstract HTML | Full PDF

"Silikat sənayesi"mövzusunun peşəyönümü istiqamətində öyrədilməsi təcrübəsindən
by: E.Ələsgərova; pp.40-41
Abstract HTML | Full PDF

"Bitkilər" bölməsi üzrə tədris materialının planlaşdırılması (VI sinif)
pp.42-49
Abstract HTML | Full PDF

Kimyanın yerli istehsalat sahələri ilə əlaqələndirilməs
by: Z.Nuriyev; pp.50-53
Abstract HTML | Full PDF

Tədris təcrübə sahəsində işin təşkili
by: N.Babayev, N.Babayev; pp.53-55
Abstract HTML | Full PDF

V.İ.Lenin və kimyanın aktual problemləri
by: Ə.Xəlilov, İ.Həsənov; pp.56-59
Abstract HTML | Full PDF

Qeyri-üzvi yarımkeçiricilər kimyasının bəzi problemləri
by: T.Sultanov; pp.60-6
Abstract HTML | Full PDF

Suallara cavab veririk
pp.62-63
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen