Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1986 №2

Teaching of Chemistry and Biology / 1986 №2

21 October 2019, Monday
171
Table of contents

Sov.İKP XXVII qurultayı və Azərbaycan KP XXXI qurultayı materiallarını öyrənək və öyrədək
by: R.Babayev; pp.3-9
Abstract HTML | Full PDF

Ümumi biologiyanın tədrisində elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması haqqında 
by: A.Hüseynov; pp.10-14
Abstract HTML | Full PDF

Biologiyanın tədrisində şagirdlərin əmək və peşəyönümü işinin təşkili yolları
by: T.Əbdülkərimov; pp.14-18
Abstract HTML | Full PDF

Təbii mineralların toplanması və kimya dərslərində isdifadə edilməsi təcrübəsindən
by: H.Qədirov; pp.18-20
Abstract HTML | Full PDF

Kimyadan ayrı-ayrı mövzuların üzümçülüyün əsasları ilə əlaqəli tədrisi təcrübəsindən 
by: Z.Əliyev; pp.21-23
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya tədrisi və ərzaq proqramı
by: A.Məmmədov; pp.23-25
Abstract HTML | Full PDF

Kimyanın tədrisində şagirdlərin görkəmli alimlərin həyat və yaradıcılıgı ilə tanış edilməsi
by: Ə.Xəlilov, A.Əhlimanov; pp.25-29
Abstract HTML | Full PDF

Qiyabi təhsil sistemində dialektik materializm anlayışlarının formalaşdırılması
by: Q.Qurbanov, M.Valiyev; pp.29-33
Abstract HTML | Full PDF

Zəhərli kimyəvi maddələr haqqında anlayışların öyrədilməsi
by: N.Novruzova; pp.33-36
Abstract HTML | Full PDF

Maddənin kütlə payı və molyar kütləyə aid məsələlərin həlli
by: B.Həsənov, R.Məmmədəliyeva; pp.36-38
Abstract HTML | Full PDF

Üzvi maddələrin keyfiyyət reaksiyaları haqqında biliklərin ümumiləşdirilməsi 
by: S.Mustafayev, L.Quliyeva; pp.38-40
Abstract HTML | Full PDF

Bilik əsas meyardır
by: M.Baharlı; pp.40-45
Abstract HTML | Full PDF

Kimya cəmiyyətində aparılan işin məzmunu
by: Ə.Ağayev; pp.45-49
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbdə maddi-texniki bazanın yaradılması təlim prosesində mühüm vasitədir
by: Ə.İmaməliyev; pp.49-53
Abstract HTML | Full PDF

Orqanizmdə üzvi maddələrin mənimsənilməsi və əhəmiyytəti
by: Ə.Fərəcov; pp.53-57
Abstract HTML | Full PDF

Hüceyrədə enerjinin çevrilməsi və metobalizmin mərhələləri
by: G.Vəzirova; pp.57-61
Abstract HTML | Full PDF

Şərəfli əmək
pp.62-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen