Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1986 №1

Teaching of Chemistry and Biology / 1986 №1

21 October 2019, Monday
166
Table of contents

Fənn birləşmələrinə diqqəti artırmalı
PP.3-7
Abstract HTML | Full PDF

Dərin və möhkəm bilik ugrunda mübarizə aparmalı
by: Y.İvanov; pp.8-12
Abstract HTML | Full PDF

Çətin mənimsənilən bəzi mövzuların tədrisinə dair
by: Ə.Əliyev; pp.13-17
Abstract HTML | Full PDF

Kimyadan elektron- hesablama maşınlarında isdifadə üçün didaktik materiallar
by: N.Qarayev; pp.17-19
Abstract HTML | Full PDF

Kimyəvi reaksiyalar haqqında biliklərin ümumiləşdirilməsi
by: B.Mardaxayev, S.Şükürov; pp.19-23
Abstract HTML | Full PDF

"Mitoz bölünmə"haqqında biliyin formalaşdırılmasına dair
by: T.Əliyev; pp.24-25
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili
by: V.Hacıyev, R.Yusifov; pp.25-27
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərə dövlət və partiya qaygısını necə çatdırıram
by: V.Əligülov; pp.28-30
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərə hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi aşılanması təcrübəsindıən 
by: Z.Muradova; pp.30-32
Abstract HTML | Full PDF

Əyani vəsaitdən isdifadə təcrübəsindən
by: Z.Orucov; pp.32-34
Abstract HTML | Full PDF

Kimya istehsalatı üzrə materialların tədrisi təcrübəsindən
by: V.Səmədova; pp.34-36
Abstract HTML | Full PDF

Estetik tərbiyə ideyalarının aşılanması təcrübəsindən
by: S.Rəhimova; pp.37-38
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin əməyə hazırlanması təcrübəsindən
by: Ə.Əmrahov; pp.38-40 
Abstract HTML | Full PDF

Dərslərdə təlim metodlarından isdifadəyə dair qabaqcıl iş təcrübəsindən 
by: H.Bağırov, N.İsmayılzadə; pp.41-44
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya dərslərinin əyaniləşdirilməsi təcrübəsindən
by: Ə.Əliyeva; pp.45-46
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin peşəyönümü işinin təşkili
by: Z.Nuriyev; pp.47-50
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin bitkilər aləmi ilə tanış edilməsi
by: A.Bayramov, N.Babayev; pp.51-54
Abstract HTML | Full PDF

Kimyadan əyani vəsaitin hazırlanması təcrübəsindən
by: F.Əbilov; pp.54-58
Abstract HTML | Full PDF

"Gənc təbiətçilər"stansiyasında şagirdlərin əməyə və peşəseçməyə istiqamətləndirilməsi
by: M.Rəhimova; pp.58-59
Abstract HTML | Full PDF

Kompleks birləşmələrin fəza kimyası və izomerlik haqqında
by: T.Sultanov; pp.60-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen