Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1985 №1

Teaching of Chemistry and Biology / 1985 №1

21 October 2019, Monday
161
Table of contents

İdrakın xüsusi məntiqi metodları və onlardan kimyanın tədrisində isdifadə
by: R.Əliyev; pp.3-9
Abstract HTML | Full PDF

Biologiyanın tədrisində praktik istiqamətlərin gücləndirilməsi haqqında
by: A.İmaməliyev; pp.10-17
Abstract HTML | Full PDF

"Kimyəvi element" anlayışının formalaşdırılması prosesində şagirdlərə elmi dünyagörüşün aşılanmasına dair
by: M.Fərəcov, S.Tağıyeva; pp.17-20
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya tədrisinin bəzi məsələləri
by: Ə.Hüseynov; pp.21-24
Abstract HTML | Full PDF

Biologiyanın istehsalat əməyilə əlaqələndirilməsi iqtisadi biliklərin verilməsində əsas amillərdən biridir
by: A.Əzizbəyova, H.Hacıyeva; pp.24-26
Abstract HTML | Full PDF

"Anatomiya, fiziologiya və gigiyena"kursunun tədrisində müstəqil işlərin təşkilinə dair
by: G.Məmmədova; pp.27-29
Abstract HTML | Full PDF

Təbiətə maraq və qaygı hissi aşılamagın yolları
by: M.Məmmədova; pp.30-32
Abstract HTML | Full PDF

Dərsdə şagirdlərin axtarıcılıq bacarıqlarının artırılması təcrübəsindən
by: A.Məmmədova; pp.33-35
Abstract HTML | Full PDF

Kənd təsərrüfatı peşələrinə maragın inkişaf etdirilməsi
by: R.Orucov; pp.35-37
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili
by: T.İsmayılova; pp.37-42
Abstract HTML | Full PDF

"Neft" mövzusunun yerli istehsalatla əlaqəli tədrisinə dair
by: N.Qarayev, Z.Həsənli; pp.42-48
Abstract HTML | Full PDF

"Kimyada miqdari nisbətlər"mövzusunun tədrisi təcrübəsindən
by: E.Ağayev; pp.48-50
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan kimyaçıları böyük vətən müharibəsi illərində
by: Ə.Xəlilov; pp.51-55
Abstract HTML | Full PDF

Odlu alovlu illərin sınagı
by: R.Babayev, V.Xəlilov; pp.55-57
Abstract HTML | Full PDF

Ömrün dolaylarında
by: R.Rəhmanov; pp.57-60
Abstract HTML | Full PDF

Kimya elmi və sənayesinin yenilikləri
pp.60
Abstract HTML | Full PDF

Sinifdənxaric işlərdə şagirdlərin əmək tərbiyəsi təcrübəsindən
by: Ə.Xəlilova; pp.61-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen