Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1984 №2

Teaching of Chemistry and Biology / 1984 №2

21 October 2019, Monday
159
Table of contents

60 il müəllim xidmətində
pp.3-6
Abstract HTML | Full PDF

Müəllimlərin avqust konfransı qarşısında
pp.6-10
Abstract HTML | Full PDF

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərində kimyanın tədrisi vəziyyəti,kimya kabinetləri və gənc kimyaçı cəmiyyətlərinə ikinci respublika baxışının yekunları
by: A.İmaməliyev; pp.10-15
Abstract HTML | Full PDF

Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi təcrübəsindən
by: M.İsmixanov; pp.16-20
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin hesaba alınması tədris prosesinin tərkib hissəsidir
by: Ş.Aliyeva, M. Fərəcov; pp.20-23
Abstract HTML | Full PDF

Valentlik və oksidləşmə dərəcəsi anlayışlarının müqayisəli öyrədilməsi təcrübəsindən
by: Z.Muradova; pp.23-27
Abstract HTML | Full PDF

"Elekroliz" mövzusunun yerli sənaye ilə əlaqələndirilməsində məsələ həllindən isdifadə təcrübəsindən
by: M.Mehralıyev; pp.27-29
Abstract HTML | Full PDF

"Metallar"mövzusuna dair praktik məşgələlərin keçirilməsi təcrübəsindən
by: D.Rəhimova; pp.29-31
Abstract HTML | Full PDF

Kimya dərslərində "Lektor-600"diaproyektoru və "ep"epiproyektorundan isdifadə yolları
by: H.Bağırov; pp.31-35
Abstract HTML | Full PDF

Biologiyanın tədrisində meşələrin mühafizəsi məsələlərinin öyrədilməsi təcrübəsindən
by: A.Sadıqov; pp.36-38
Abstract HTML | Full PDF

Botanikanın tədrisində "toxum" haqqında biliklərin inkişaf etdirilməsi
by: T.Əbdülkərimov, A.Bəhramova; pp.38-41
Abstract HTML | Full PDF

Ümumi biologiyaya aid tədris materialının dərslər üzrə bölgüsü variantlarından biri 
by: Y.Blinovskaya; pp.42-53
Abstract HTML | Full PDF

Dərsdənkənar və sinifdənxaric tədbirlərin əmək tərbiyəsi məsələlərilə əlaqələndirilməsi
by: F.Əliyev, Ş.İsmayılov; pp.54-57
Abstract HTML | Full PDF

Kimya-biologiya gecələrinə hazırlıq və onun keçirilməsi prosesində şagirdlərin mənəvi-estetik tərbiyəsi təcrübəsindən
by: Ə.Xəlilova; pp.57-63
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen