Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1984 №1

Teaching of Chemistry and Biology / 1984 №1

21 October 2019, Monday
187
Table of contents

Fakultativ məşgələlərin təşkilini müasir tələblər səviyyəsinə qaldırmalı
PP.3-6
Abstract HTML | Full PDF

Biologiyanın tədrisi prosesində şagirdlərin gigiyenik və fiziki tərbiyəsi məsələləri
by: V.İsmayılov, S.Tahirova; pp.7-11
Abstract HTML | Full PDF

"Fenollar" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən
by: S.Qafarov; pp.11-14
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya dərslərində folklor nümunələrindən isdifadə təcrübəsindən
by: Z.İsmayılova; pp.14-15
Abstract HTML | Full PDF

Kimyadan əyani vəsaitlərin hazırlanması və dərsdə isdifadə edilməsi
by: S.Muradov; pp.16-18
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərə hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi aşılanmasına aid iş təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi
by: N.Aslanov; pp.18-20
Abstract HTML | Full PDF

Təbiətşünaslıq dərslərində şagirdlərə əməksevərlik tərbiyəsi aşılanması təcrübəsindən
by: L.Rzayeva; pp.21-23
Abstract HTML | Full PDF

Zoologiyanın tədrisində yerli materiallardan isdifadə imkanları
by: Z.Əliyev, Ş.Musayeva; pp.23-26
Abstract HTML | Full PDF

Üzvi kimya kursunda hibridləşmə anlayışının öyrədilməsinə dair
by: Q.Qurbanov, M.Vəliyev; pp.26-28
Abstract HTML | Full PDF

Kimya dərslərində emosional təsir yaradılması təcrübəsindən
by: A.Manafov; pp.28-30
Abstract HTML | Full PDF

"Genlərin qarşılıqlı təsiri və genetik analiz"mövzusunun tədrisinə dair
by: T.Rüstəmov; pp.31-35
Abstract HTML | Full PDF

Biologiyanın tədrisində təbiətin qorunması məsələlərinin öyrədilməsi təcrübəsindən 
by: Q.Qurbanov; pp.35-38
Abstract HTML | Full PDF

Elektron-hesablama maşınları üçün didaktik materiallar
by: N.Qarayev, R.Abdullayeva; pp.38-42
Abstract HTML | Full PDF

Təcrübə ilə vəhdətdə
by: M.Baharlı; pp.42-46
Abstract HTML | Full PDF

Ekskursiya prosesində kimyanın üzümçülük əsasları ilə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
by: Z.Əliyev; pp.47-50
Abstract HTML | Full PDF

Hüceyrənin quruluşu haqqında
by: S.Səfərov; pp.50-55
Abstract HTML | Full PDF

Sənətinin vurgunu
by: M.Hüseynov, Z.Məmmədova; pp.55-58
Abstract HTML | Full PDF

"Fotosintez mövzusunun kimya ilə əlaqəli tədrisi təcrübəsindən
by: Ə.Məmmədov, Ə.Əhmədov; pp.58-62
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya kabinetləri və təbiəti mühafizə guşələrinə baxışı mütəşəkkil keçirək
by: A.İmaməliyev; pp.62-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen