Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1983 №3

Teaching of Chemistry and Biology / 1983 №3

21 October 2019, Monday
180
Table of contents

D.İ.Mendeleyevin anadan olmasının 150 illiyi qarşısında
pp.3-4
Abstract HTML | Full PDF

Kimyanın tədrisi və ərzaq proqramı
by: R.Babayev; pp.5-9
Abstract HTML | Full PDF

Botanikadan “Taxıllar fəsiləsi” mövzusunun ərzaq proqramı ilə əlaqələndirilməsi
by: C.Əliyev, R.Bəşirov; pp.9-12
Abstract HTML | Full PDF

Kimyanın tədrisində təbiəti mühafizə məsələlərinin yerli materiallar əsasında öyrənilməsi təcrübəsindən
by: T.Tağıyev; pp.12-15
Abstract HTML | Full PDF

Botanikadan müstəqil işlərin təşkili təcrübəsindən
by: Ş.İsmayılov; pp.16-19
Abstract HTML | Full PDF

“Qurdlar” mövzusunun tədrisində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili təcrübəsindən
by: M.Qafarova; pp.19-21
Abstract HTML | Full PDF

“Təsirsiz qazlar” mövzusunun tədrisi təcrübəsindən
by: S.Nəzərov; pp.21-23
Abstract HTML | Full PDF

Kimyanın nəzəri və praktik cəhətdən dərindən öyrənən siniflərdə işin təşkili haqqında
by: M.Fərəcov; pp.24-26
Abstract HTML | Full PDF

Dərsdə problem situasiyasının yaradılması təcrübəsindən
by: M.Baharlı; pp.27-29
Abstract HTML | Full PDF

Yeni bilik verən dərslərdə kimyanın ibtidai hərbi hazırlıq fənni ilə əlaqələndirilməsi
by: N.Aslanov; pp.30-33
Abstract HTML | Full PDF

Kimya dərslərində Azərbaycan alimlərinin elmi nailiyyətlərindən isdifadə
by: A.Xəlilov; pp.33-37
Abstract HTML | Full PDF

Dərslərdə kimya sənayesinin nailiyyətlərindən isdifadə təcrübəsindən
by: S.Zülfüqarov; pp.37-39
Abstract HTML | Full PDF

Kimya dərslərində mənəvi tərbiyənin aşılanmasına dair
by: A.Ağayev; pp.39-41
Abstract HTML | Full PDF

Mineral gübrələrə aid bəzi hesablama məsələlərinin həlli təcrübəsindən
by: M.Vəliyev, G.Qurbanov; pp.41-43
Abstract HTML | Full PDF

“Gənc kimyaçı” məktəbinin təşkili təcrübəsindən
by: Z.Piroğlanov; pp.43-45
Abstract HTML | Full PDF

Ümumi biologiyaanın tədrisində genetika bəhsinin tədrisinə dair
by: M.Axundov; pp.46-51
Abstract HTML | Full PDF

Təkmilləşdirilmiş biologiya proqramında ekoloji təlimin məzmunu
by: Ə.İmaməliyev; pp.52-54
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya dərslərində təşrihetmə(yarma) işlərinin aparılması qaydası
by: A.Əhədov; pp.54-58
Abstract HTML | Full PDF

Bizim iş yoldaşlarımız
pp.58-60
Abstract HTML | Full PDF

Oksidlərin kimyəvi xassələrinin öyrənilməsində quruluş və kimyəvi formulların qrafiki təsvirindən isdifadə təcrübəsindən
by: Z.Nuriyev; pp.60-62
Abstract HTML | Full PDF

Oxucu məktublarından
pp.63-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen