Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1982 №2

Teaching of Chemistry and Biology / 1982 №2

21 October 2019, Monday
175
Table of contents

Təkmilləşdirilmiş biologiya proqramları haqqında
by: A.İmaməliyev; pp.3-7
Abstract HTML | Full PDF

Kimyanın tədrisində təlim metodlarından isdifadə təcrübəsindən 
by: İ.Həsənov, T.Əliyev, Ə.Sadıqov; pp.8-16
Abstract HTML | Full PDF

V sinifdə botanikadan təkrarın təşkili və aparılması
by: T.Əbdülkərimov; pp.16-21
Abstract HTML | Full PDF

Kimyanın ibtidai hərbi –hazrlıq fənni ilə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
by: N.Aslanov; pp.21-27
Abstract HTML | Full PDF

Kimya dərslərində vətənpərvərlik və milli iftixar hissi tərbiyəsi aşılanması təcrübəsindən
by: B.Əhmədov; pp.27-31
Abstract HTML | Full PDF  
Fənlərin əlaqəli tədrisi təcrübəsindən
by: Ə.Hüseynov, Ə.Məmmədov; pp.31-37
Abstract HTML | Full PDF

Botanika dərslərində yerli materiallardan isdifadə təcrübəsindən
by: R.Abdullayev, M.Rəhimova; pp.37-40
Abstract HTML | Full PDF

Kimya dərslərində şagirdlərə müstəqil biliklər əldə etmək vərdişlərinin aşılanması təcrübəsindən
by: Z.Orucov; pp.40-42
Abstract HTML | Full PDF

SSRİ-də istehsal olunan plastik kütlələr haqqında materialların öyrədilməsi
by: R.Hüseynov, M.Qurbanov, M.Vəliyev; pp.42-47
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya dərslərinin Sov.İKP XXVI qurultayı materialları ilə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
by: F.Hüseynov; pp.47-52
Abstract HTML | Full PDF

“Azot”bəhsinin tədrisi təcrübəsindən 
by: Y.Sofiyev; pp.52-55
Abstract HTML | Full PDF

Xarakter reaksiyalar haqqında biliklərin ümumiləşdirilməsi təcrübəsindən
by: R.Babayev; pp.56-62
Abstract HTML | Full PDF

Orqanizmlərin fərdi inkişafına aid təcrübələr və onlardan dərsdə isdifadə edilməsi
by: A.İsmayılov, T.İsgəndərov; pp.63-66
Abstract HTML | Full PDF

Kənd məktəbi şəraitində metodbirləşmələrin işinin təşkili təcrübəsindən
by: Z.Əliyev, Q.Məmmədov; pp.67-72
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen